Home

Kyleffekt luftflöde

q = Luftflöde i m3/s I k = Internt kylbehov för överskottsvärme i kW ∆T = T rum - T tilluft i °C där: T rum = Rumstemperatur T tilluft = Tilluftstemperatur ρ = Luftens densitet i kg/m3 (=1,2) Formler För att beräkna anläggnings totala kyleffekt använder vi formeln: Total kyleffekt - är summan av sensibel och latent kyla Premium funktioner Ger möjlighet till att räkna effektbehov med hjälp av entalpiförändringen. Densitet. Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet Vid oförändrad arbetslinje gäller för varierande varvtal följande samband vid fläktdrift: q = Luftflöde (m^3/s) n = Varvtal (varv/min) p = Tryck (Pa) P = Fläkteleffekt (W) Konst = konstant. För att bestämma prestanda för en given maskin vid olika varvtal gäller således: Posted on May 7, 2014. by Jernkontoret De två grundtyperna av system med luftburen kyla är konstantflödessystem eller system med variabelt flöde (kombinationer av de två metoderna förekommer också). System med konstant luftflöde - CAV-system CAV-systemen (Constant Air Volume) kännetecknas av att luftflödet är konstant Diagram 1. Luftens kyleffekt Pa som funktion av primärluftflöde q a. Till exempel vid luftflöde 25 l/s och en temperaturdif-ferens mellan rumsluften och tilluften på ∆t ra = 6 K, avläses kyleffekten till 180 W. Kyleffekt luft Luftflöde Definitioner: Pa = Kyleffekt, luft [W] P w = Kyleffekt, vatten [W] P tot = Kyleffekt, totalt [W] q m

Kyleffekt (W) upp till 161W Kyleffekt utan tilluft (W) (vid dTm=12K) ca 80W KOMFORTPANEL MED TILLUFT 8 LUFTDYSOR Kyla Antal luftdysor 8 Tryckfall - luft (Pa) 17-70* Tryckfall - vatten (kPa) 2,3 Luftflöde (l/s) 15 ger ca 22 dBA Vattenflöde (l/s) 0,033 Kyleffekt (W) upp till 191W Kyleffekt utan tilluft (W) (vid dTm=12K) ca 90W VATTNETS KYLKAPACITE Vindens kyleffekt. Uppdaterad 11 februari 2020. Publicerad 28 november 2010. Det är.

Kunskap Klimat Kyla STORA - Docfactor

Ditt hus är 220m2. Ta den totala boytan och multiplicera med 0,35 (min kravet på luftomsättning per m2) 220 x 0,35 = 77 l/s. Ditt hus kräver en luftomsättning på minst 77 l/s. Tänk på att lika mycket luft som släpps in måste också tryckas ut för att få en balanserad ventilation. Ex. Tilluft 77 l/s, Frånluft 77 l/s Ungefärlig kyleffekt P tot i W vid vattenflöde q v 0,05 l/s, ∆t på 8° C, tryckfall 60 Pa på luftsidan och en max ljudnivå 30 dB(A). Nominell standardlängd 1,2 m 1,8 m 2,4 m 3,0 m 3,6 m Vid 2-vägs tilluftsflöde 15 l/s 25 l/s 35 l/s 45 l/s 55 l/s IQID (tryckfall 70 Pa) - 765 1045 1325 160

Effekt - Dimensionera

FORMLER OCH BERÄKNINGAR — Jernkontorets energihandbo

Highrise 3-i-1-luftkylare 35W luftflöde max 530 m³/h 2,5l ispack vit - Centralen för frisk, kyld luft! Klarstein Highrise 3-i-1-luftkylare med praktiska funktioner och platssparande tornkonstruktion Väggmonterade kylaggregat TopTherm, horisontellt luftflöde Total kyleffekt 0,30 kW; Väggmonterat kylaggregat TopTherm Total kyleffekt 0,30 kW; Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e Total kyleffekt 0,50-0,75 kW; Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e Total kyleffekt 1,00-1,50 k Max kyleffekt är beräknad vid ' t=8K samt för luft öde vid 100% och 30 dB(A). WISE Sphere Ceiling Luftflöde - Tryckfall - Ljudnivå - Kastlängd • Redovisade ljudnivåer L PA: 20, 25, 30, 35, 40. • 2Ljudnivå dB(A) gäller för rum 10 m ekvivalent ljudabsorp Kyleffekt total 7/12°C, luft +27°C: 2,38: kW: Kyleffekt sensibel 7/12°C, luft +27°C: 1,98: kW: Vattentemperatur: 5 till 80 °C: Dimension vattenanslutningar: DN2 Med denna smidiga luftkylare får den en energisnål och effektiv kyleffekt. Allt du behöver göra är att fylla på vatten och sätta på luftkylaren, ingen övrig installation krävs! Luftfilter: Tvättbart Fläkthastigheter: 3 Effekt: 220 W Tankvolym: 60 liter Luftflöde: 1800 m3/h Ljudnivå: 56-63dB Nettovikt: 13 kg Mått (BxHxD): 620x375x883 m

Ventskolan komfortkyla - Luftbutiken

 1. Luftkonditionering, Luftflöde: 430m3/h, Kyleffekt: 3.5 kW, Max. Lokalyta: 35m², Köldmedia: R29
 2. Luftflöde (Kyla/Värme) Värmeeffekt Kyleffekt; K4862017. CS-Z25TKEA Innedel 624/702 m³/tim 3,4 kW 2,5 kW K4862011. CS-Z35TKEA Innedel 642/744 m³.
 3. 583273 Aircondition, kyleffekt ca 3 kW, luftflöde ca 500 m³/tim. Effekt: 900 W; Luftmängd: 320 m³/h; Vikt: 32 kg + () () 583273 Aircondition, kyleffekt ca 3 kW, luftflöde ca 500 m³/tim. Effekt: 1200 W; Luftmängd: 320 m³/h; Vikt: 30 kg + () () Stavdal AB. Huvudkontor: Stavdal AB, Norra.
 4. Portabel Luftkonditionering, Luftflöde: 440m3/h, Kyleffekt: 2.9 kW, Max. Lokalyta: 49m², Driftstemperatur: 18 - 32°C, Kolfilter, Bakteriefilter, Köldmedia: R290 4 051 k

Kyleffekt i Watt: 2640 W Luftflöde (hög hastighet): 290 m³/h Rummets maximala storlek: 90 m³ Avfuktningseffekt: 1.1 l/h Avfuktningsfunktion: Ja Värmefunktion: Ne luftflöde än vad Boverkets Byggregler föreskriver, flöden upp till 15-20 l/s per person är inte ovanligt för att uppnå en god luftkvalitet. Projektera rum för rum Varje rum i byggnaden ska studeras var för sig, oberoende av andra rum. I och med det får man fram en anläggning som exakt motsvarar behoven. Stora luftflöden kräver reglerin Dimensionerande kyleffekt vid +35°C: 2.5 Kyleffekt min-max: 0,9 - 3,50 Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]: +18 till +29 Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]: 851 x 293 x 270 Vikt [kg]: 14 Luftflöde [m3/min]: 12 Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]: (19)-24-44 Ljudeffektsnivå [dBA]: 57 Eldata: 220 - 240 / 1 / 50 Röranslutning Gas/Vätska [tum]

Vindens kyleffekt SMH

 1. -max: 1,1 - 3,5 Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]: +21 till +32 Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]: 800 x 293 x 226 Vikt [kg]: 10 Luftflöde [m3/
 2. Diagram 1. Luftens kyleffekt P a som funktion av primärluftflöde q a. Till exempel vid luftflöde 25 l/s och en temperaturdifferens mellan rumsluften och tilluften på ∆t ra = 6 K, avläses kyleffekten till 180 W. Kyleffekt luft Primärluftflöde Dimensionering Kyleffekt vatten P w För att utläsa effekten ur diagrammet, gör enligt.

Diagram 1. Luftens kyleffekt som funktion av luftflöde. Till exempel vid luftflöde 25 l/s och tilluftens undertemperatur ∆t = 6 K avläses kyleffekten i kurvan till 180 W. 100 0 200 300 400 500 600 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Luftflöde [l/s] 2 4 6 8 10 P = q p [W] Luftens kyle ekt x 1,2 x ∆t ∆t [K Kyleffekt vid D -8K (W) l 0,2 (m) 125-600 + ALS 100-125 17 37 358 1,6 160-600 + ALS 125-160 22 49 473 2,2 200-600 + ALS 160-200 39 81 785 2,8 250-600 + ALS 200-250 64 130 1258 3 315-600 + ALS 250-315 71 140 1355 3,2 400-600 + ALS 315-400 84 155 1500 3,5 q min - Minsta luftflöde för att erhålla injusteringstryck q max - Gäller vid.

Större luftflöde och bättre kyleffekt med tandemfläkt 2016-10-05 ebm-papst tandemfläkt CR 8200 J har kapacitet att förflytta stora mängder luft även mot ett högt mottryck Kanalytans kyleffekt kan enkelt räknas om till ett motsvarande luftflöde med samma kyleffekt att jämföras med det specifika luftflödet för den aktuella lokalen. Flödet fås som l/sm2 genom att multiplicera den specifika arean med en omräkningsfaktor. För en oisolerad kanal med et Kyleffekt total Sensibel kyleffekt, Vattenflöde (max/med/min) Luftflöde (max/med/min) Ljudnivå (max/med/min) SLS & SLW Kyla 7/12-27°C, 47% 400 600 800 1000 kW kW l/h m3/h db(A) 1,1/0,8/0,5 0,9/0,7/0,4 184/138/82 228/155/84 39,5/33,4/24,5 1,6/1,0/0,6 1,5/0,9/0,5 283/177/99 331/229/124 41,4/33,7/24,7 2,3/1,7/0,9 1,9/1,5/0,8 397/301/157 440.

Ventskolan beräkningar - Luftbutiken

 1. -max : Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla] : Dimensioner bredd x höjd x djup [mm] : Vikt [kg] : Luftflöde [m3/
 2. 7 storlekar till Envistar Top-serien, luftflöde 0,12 - 2,0 m 3 /s med kyleffekt 1,6 - 40 kW; 14 storlekar till Envistar Flex- och Flexomix-serien, luftflöde 0,22 - 10,4 m 3 /s med kyleffekt 3 - 260 kW; Komplett CE-märkt kylinstallatio
 3. 73 Acetec • Produktkatalog • Ventilationsaggregat Kylmodul EvoCool A1 och A2 NATURENS EGNA KYLMETOD Kyleffekten är beroende av frånluftens relativa fukthalt, temperatur samt aggregatets luftflöde. Sänkning av tilluftstemperaturen är i princip densamma oavsett luftflödet varför så högt luftflöde som möjligt är önskvärt
 4. Kraftfullt luftflöde ger en snabb kyleffekt Digital touch-panel AC Cortina Silent 12K Duo är en kompakt och smidig luftkonditionering med värmepump. Denna produkt är lika bra på kyla som värme. Allt du behöver göra är att ändra till önskad temperatur och luftkonditioneringen sätter igång som snabbt och effektivt sänke

Kraftfullt luftflöde ger en snabb kyleffekt Digital touch-panel AC Cortina Silent 12K är en kompakt och smidig luft-konditionering som snabbt och effektivt sänker temperaturen i hemmet eller på arbetsplatsen och ger dig ett behagligt inomhusklimat året runt. AC Cortina Silent 12K har en digital touch-panel som gör den mycket enkel att. Luftflöde: ca 600 l/min Diagram 1 Temperatur vid de olika termoelementen under kylning med luft. Vid luftkylning erhålls rätt så stor skillnad mellan kylning av punkter nära inloppet och punkter längre bort. Med hjälp av ovanstående kurvor kan man göra en linjär extrapolation för att se hur mycket kyleffekt so Kyleffekt (Nominell) kW 7,1 13,4 19,0 22,0 Kyleffekt (Vid 28°C)** kW 9,3 17,6 25,8 32,2 Kyleffekt (Min-Max) kW 3,3 - 8,1 6,2 - 15,0 9,0 - 22,4 11,2 - 27,0 Dimensioner (B x H x D) mm 950 x 943 x 330 (+30) Vikt kg 70 131 135 135 Luftflöde (Värme / Kyla) m³ / min 55 / 55 120 / 120 140 / 140 140 / 140 Ljudnivå - Värme (SPL) dB(A) 48 52 62 6

Projekteringshandledning Kylbaffla

Whirlpools portabla AC PACW212CO är något mer kraftfull med en kyleffekt på 12 000 BTU vilket kan jämföras med 9 000 på testvinnaren. Så om 9 000 BTU räcker till ungefär 25-30 kvadratmeter så bör denna AC i stället klara av utrymmen upp till ungefär 35 kvm Dimensionerande kyleffekt vid +35°C : Kyleffekt min-max : Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla] : Dimensioner bredd x höjd x djup [mm] : Vikt [kg] : Luftflöde [m3/min] : Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA] : Ljudeffektsnivå [dBA] : Eldata : Röranslutning Gas/Vätska [tum] : 3.5 3,2 / 5,33 3.7 4,7 5 0,7 - 3,2 - 6,7 6.7 0,15 - 0,60 - 1, Dimensionerande kyleffekt vid +35°C : Kyleffekt min-max : Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla] : Dimensioner bredd x höjd x djup [mm] : Vikt [kg] : Luftflöde [m3/min] : Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA] : Ljudeffektsnivå [dBA] : Eldata : Röranslutning Gas/Vätska [tum] : 4.1 4,0 / 5,0 3.8 4,8 5.8 0,9 - 4,0 - 7,7 7.7 0,2 - 0,8 - 2,4 Ett av Europas mest omfattande program av kylaggregat i lackerat standardutförande RAL7035, men även med höljen i rostfri och syrafast plåt. Kylaggregaten finns för vägg och takmontage, med en kyleffekt från 300W till 4kW (enligt DIN 3168/EN815). Aggregaten har ett innovativt luftflöde tack vare en unik lösning för effektiv värmeborttagning från kondensorn vilket innebär att ingen.

Portabel ac och fläktar som blåser kalluft - Stort test

 1. Duschliknande kyleffekt. Duschliknande luftflöde svalkar snabbt ner hela rummet och upp till väggarna, och sprider sig mjukt nedåt. Dammsamlingsfilter. Detta filter samlar upp och håller kvar partiklar som svävar omkring i luften, vilket ger renare luft i rummet
 2. -max) 0,75 - 3,5 kW: Energiförbrukning kyla (
 3. MEGA Power Kyleffekt Kyleffekt Vid 24 C, 50% TRI / TRU = 7/12 C TRI / TRU = 8/17 C Luftflöde total sensibel KB- flöde P total sensibel KB- flöde P Ljudtryck (* Storlek Hast. m3/h W W l/h kPa W W l/h kPa Vid 10m2 Sab.dB(A) 1 678 2 817 2 339 520 11,4 1 887 1 887 195 1,6 5
 4. dre utrymmen som kontorsrum, sovrum eller en sommarstuga

TEST: Bästa luftrenare 2021 - mindre pollen och renare

Med ett luftflöde på nära 700 kubik per timma är den ett bra alternativ för större lokaler, eller hem med högt i tak och mycket ljusinsläpp, Men den är överkurs för ett sovrum. Tekniska data 9 PRP.i-LIFE2 SLIM.210407 Typ 1) i-LIFE2 SLIM-2T-****-080-* Fläkthastighet 2) Max. Med. Min. Kyleffektdata Se även Produktinformation, rubrik Att välja och jämföra fläktkonvektorer eller kontakta vår kundtjänst † Total kyleffekt 3) kW 0,55 0,51 0,33 varav temperatursänkningseffekt 3) kW 0,46 0,39 0,23 Fläktdata † Luftflöde m³/s 0,035 0,026 0,01 Andersson ARC 3.2 Wifi Portabel AC - visar egenskaper Innova IGPCX-35-1 är en portabel luftkonditionering på 1550W med en kyleffekt på 3,5 kW och ett luftflöde på upp till 380 m³/h. Lämpad för rum på mellan 15-28 m². Kylaggregatet är ett enkelt och effektivt sätt att skapa skön svalka i rummet. Särskilt lämpad för mindre utrymmen som kontorsrum, sovrum eller en sommarstuga

Kyleffekt (min-max): 0,9-3,50 kW Energiförbrukning (min-medel-max): 0,18-0,48-0,80 kW Pdesignc: 2,5 kW EER: 5,0-5,21-4,38 W/W SEER: 9,0 Energiklass: A+++ Säsongförbrukning: 101 kWh/a Årlig energiförbrukning: 240 kWh. Inomhusdel. Luftflöde max (kyla): 670-187 Luftflöde min (kyla): 300-83 Ljudtrycksnivå (hög/låg (tyst)) (KYLA): 42/24. Carrier - Dolt montage och fläktkonvektorer i undertak med många konfigurationer som kan möta kraven i alla byggnadsapplikationer - Kyleffekt: 9.000 BTU - Kyleffekt: 2.63 kW - Energiklass A - 3 driftlägen: kyla, torkning, fläkt - Valbar fläkthastighet: 2 - Justerbar temperatur - Luftflöde: 320 m³/tim - Ljudnivå: 65 dB - Kapacitet (rumsstorlek) 80m3 - Avfuktning: 1.2 L/tim - Vattentanksvolym: 0.5 L - Full vattentanksindikator - Fjärrkontroll - Digital timer - Effekt. Kyleffekt (max) kW 3,5 4,1 Kyleffekt (min. - nom. - max.) kW 0,75 - 2,5 - 3,5 0,9 - 3,5 - 4,1 Energiförbrukning (min. - medel - max.) kW Kyla 0,16 - 0,44 - 0,75 0,23 - 0,77 - 0,98 SEER 9,0 8,9 Energiklass Kyla A +++A Tekniska data inomhusdel Inomhusdel RAS-25N4KVPG-ND RAS-35N4KVPG-ND Luftflöde (max) m3/h - l/s Kyla 670 -187 690 -19 • Kyleffekt L35L35 DIN3168: 3800 W• Kyleffekt L35L50 DIN3168: 2700 W• Höjd x Bredd x Djup: 480 x 450 x 800 mm• Driftström: 9 A• Startström: 38 A• Försäkring: 16 A trög• Effektförbrukning L35L50: 2000 W• Maximalt luftflöde hos fläktar: 1450 m3/tim• Föreskrivna temperaturgränser: 25-45 °C• Arbetstemperatur: 20-55 °C• Ljudnivå: 77 dB(A)• Vikt: 77 k

Kyleffekt: 12000 BTU- Kyleffekt: 3.5 kW- Energiklass A- 4 funktionslägen: Kyla, värmning, torkning, fläkt- Kylning och uppvärmning- Valbar fläkthastighet: 2- Värmekapacitet: 3.2 kW- COP 2.3- Justerbar temperatur:- Luftflöde: 380 m³/tim- Ljudnivå: 65 dB- Kapacitet (rumsstorlek): upp till 100m3- Avfuktning: 1.2 L/tim- Vattentanksvolym: 0.45 L- Full vattentanksindikator- Fjärrkontroll. Aircondition Olimpia Splendid Unico Easy SF (01056) hos Bygghemma.se. Årets e-handlare 2021. Alltid med snabb leverans! Professionell rådgivning Kyleffekt (min-max) 1,1 - 3,5 kW: Energiförbrukning kyla (min-max) 0,22 - 0,87 kW: SEER (verkningsgrad kyla) 6,3: Energiklass kyla: A++: INOMHUSDEL. Temperaturinställning: 17 - 30 o C: Underhållsvärme: 5 - 13 o C: Luftflöde (max) 790 m 3 /h - 220 l/s: Luftflöde (min) 350 m 3 /h - 100 l/s: Ljudtrycksnivå (hög/låg (tyst)) 42 / 27 (25) dB. U-250PE2E8A Utedel Elite 28,0 25,0 3x20 980 370 1500 1/2 - 7/8 61/63 7740/7740 118 Utomhusdel PACi Elite R410 25 KW BIG PACI UTEDEL Dahl vvs butik e-handel DahlCenter VVS-Produkter VA-Produkter

Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition. Den legendariska Hyper-luftkylaren är tillbaka och betydligt bättre än tidigare. Hyper 212 RGB Black Edition ger enklare installation, utmärkt prestanda och är en av de bästa luftkylningslösningarna på marknaden •Kyleffekt L35L35 DIN3168: 2000 W • Kyleffekt L35L50 DIN3168: 1700 W •aximalt luftflöde hos fläktar: 860 m M 3/tim • Föreskrivna temperaturgränser: 25-45 °C • Arbetstemperatur: 20-55 °C • Ljudnivå: 77 dB (A) • Vikt: 75 kg TC 41 • ETE41002207000 Strömförsörjning: 230V, 1-fas, 50/60Hz • Kyleffekt L35L35 DIN3168: 3800 Honeywell CO60PM. Honeywell CO60PM är en mycket kraftull och effektiv luftkylare, lämplig för butiker, lager, verkstäder, restauranger och kontor

Highrise 3-i-1-luftkylare 35W luftflöde max 530 m³/h 2,5l

Portabel Kylaggregat <br />Ett enkelt och effektivt sätt att skapa skön svalka. INNOVA:s portabla kylaggregat är särskilt utvecklade för det mindre kontorsrummet, sovrummet eller sommarstugan. <br.. • Kyleffekt L35L35 DIN3168: 2000 W • Kyleffekt L35L50 DIN3168: 1700 W • 3Maximalt luftflöde hos fläktar: 860 m /tim • Föreskrivna temperaturgränser: 25-45 °C • Arbetstemperatur: 20-55 °C • Ljudnivå: 77 dB (A) • Vikt: 75 kg TC 41 • ETE41002207000 Strömförsörjning: 230V, 1-fas, 50/60Hz • Kyleffekt L35L35 DIN3168. Lägre luftflöde innebär lägre uttorkning av kylda varor, lägre ljudnivå och bättre arbetsförhållanden i kylrum där arbete pågår. Hela serien ar försedd med högeffektiva kylbatterier tillverkade av specialprofilerade aluminiumlameller och invändigt ytförstorade kopparrör

Två fläktar monterade som ett tandempar i en 80 x 80 x 80 mm stor kub ger bättre kyleffekt än två fläktar monterade på traditionellt sätt Meshify C har ett anmärkningsvärt kompakt fotavtryck med förstklassigt komponentstöd för ett större torn, och med sju fläktfästen och multiradiator-vätskekylningskapacitet även en kyleffekt som matchar. Nyckelfunktioner. Strömlinjeformad design med högt luftflöde

K larar ett luftflöde från 45 till 450 l/s, kyleffekt från 1,49 till 6,35 kW och värmeeffekt 2,09 till 9,5 kW. Klimataggregat, klimatanläggningar Jämfö Dimensionerande kyleffekt vid +35°C: 2.5 Kyleffekt min-max: 0,75 - 3,20 Max_kyleffekt: 3.2 Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]: + 18 till + 29 Dimensioner höjd x bredd x djup [mm]: 798 x 293 x 230 Vikt [kg]: 9 Luftflöde [m3/min]: 10 Ljudeffektsnivå kyla/värme [dBA]: 38 / 23 Ljudeffektsnivå [dBA]: 53 / 38 Eldata: 220 - 240.

Väggmonterade kylaggregat TopTherm, horisontellt luftflöde

Comfee Luftkonditionering (8 produkter) hos PriceRunner

TKW202EC Takkonvektor - Fläktkonvektorer - Fric

Kyleffekt (Nominell) kW 8,0 Kyleffekt (Min - Max) kW 2,3 - 10,2 INOMHUSDEL 2x7 Dimensioner (B x H x D) mm 790 x 275 x 200 Vikt kg 9 Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift m³/h 290 - 560 Ljudnivå (SPL) (Låg - Häg) dB(A) 24 - 41 Ljudnivå (PWL) (Max.) dB(A) 55 INOMHUSDEL 1x12 Dimensioner (B x H x D) mm 845 x 289 x 20 Kyleffekt 2,5-3,5 kW Värmeeffekt 2,7-3,8 kW www.essencompany.com info@essencompany.com Essén Company AB Tel: 08-742 04 40 Styrning genom Wi-Fi Du kan välja att styra ditt aggregat via Wi-Fi (tillval). Det är en perfekt lösning för att kunna hålla koll på ditt aggregat genom mobil eller surfplatta. Låg ljudnivå Ljudnivå från endast.

Köp Luftkylare CO48PM hos Verktygsboden

Fjärrkontroll Luftkonditionering (1000+ produkter) hos

Hace ac • Hitta lägsta pris hos PriceRunner och spar pengarMidea Luftkonditionering (3 produkter) hos PriceRunnerHace CB-17 - Hitta bästa pris, recensioner och produktinfoVärmepumpar - Jämför priser på Luftvärmepump PriceRunner

Kyleffekt Nominell kW 5,6 7,1 11,2 14,0 Värmeeffekt Nominell kW 6,3 8,0 12,5 16,0 LUFTFLÖDE Högfart m³/h 840 1080 1758 2184 EFFEKTFÖRBRUKNING W 72 80 92 160 LJUDNIVÅ 2) Inomhusdel Lågfart dBA 34 40 37 38 Mellanfart dBA 37 42 41 43 Högfart dBA 40 44 45 46 DIMENSIONE kyleffekt och hög köldbärartemperatur. Luftflöde 80% (kubikmeter/h) Max Tot effektupptagning (kW) ot effektupptagning 80% (kW) Dubbla KB kretsar alt 1 Dubbla KB kretsar alt 2 Regulator Styrventil(er) Nöddrift funktion Anslutning KB Ljud 80%, Luftflöde (dB Kyleffekt kW 2,0 2,5 3,5 5,0 2,5 3,5 Värmeeffekt kW 3,0 3,4 4,5 5,8 3,4 4,5 Ljudnivå dB(A) 19-29 19-39 19-41 22-45 25-40 28-41 Luftflöde m3/h 300 ~ 600 300 ~ 678 300 ~ 738 354 ~ 834 348 ~ 630 384 ~ 642 Mått (HxBxD) mm 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230 600 x 860 x 238 600 x 860 x 23 Kyleffekt min/max AWIBS19 = 1,3-4,0 kW och AWICS19 = 1,5-5,0 kW. Fyra fläkthastigheter med optimerat luftflöde och flera lusterbara luftriktningar. Inomhusdelens diskreta signallampor går även att stänga av. Två valfria anslutningar för att avleda kondensvatten Kyleffekt DX: Köldmedium R404A, inkommande lufttemperatur 0°C, Dt 8° K. Luftflöde m3/h 820 750 1640 1500 2460 2250 3130 3000 4700 6260 Ljudtrycksnivå* dB(A) 42 42 45 45 47 47 52 48 54 55 Kastlängd m 8,5 7,5 10 9 12 11 15 13 17 19 Lamelldelning mm 6,0 6.

 • Gme Europe stock.
 • Alpha Coin price prediction.
 • Satoshi waarde.
 • Send money to Kenya.
 • Bygglov balkong Göteborg.
 • Blockchain earn.
 • Rabobank annual report.
 • Hur köper man Klarna aktier.
 • Uniswap fees Reddit.
 • Hus till salu Korsholm.
 • Reddit poll.
 • Mäta lägenhet Göteborg.
 • Marknadsföringslagen regler.
 • VP konto Handelsbanken logga in.
 • Vemdalsskalet.
 • STYRDEL.
 • Lön redovisningskonsult 2021.
 • RLC Coin price prediction.
 • Kebab Token price prediction.
 • Brent Oil.
 • Pound inflation calculator.
 • Abra com review.
 • Vad är mandat i riksdagen.
 • CoinSpot too many login attempts how long.
 • WMF Handmixer Lineo.
 • Ultrarent vatten pris.
 • Fåtölj Design.
 • Behandlingsrum uthyres Nacka.
 • Deloitte hedge fund.
 • Seriespel Padel Staffanstorp.
 • SRM Concrete jobs.
 • Blockchain ecosystem 2021.
 • RUFS 2010.
 • How to buy Bitcoin with cash in Canada.
 • Köpa Lego aktier.
 • Lättast att få lån med anmärkning.
 • H2GS aktie.
 • Hanken magister.
 • S Broker iTAN.
 • World's biggest economies 2020.
 • Woordenlijst trouwen.