Home

Raffinerad garad

Gara på svenska med böjningar och exempel på användning. Tyda är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning här 1) (numera föga br.) metall. om metaller, i sht koppar: renad gm garning, garad, raffinerad; motsatt: rå. FörklKopparcomp. 1689, s. G 3 b (1628)

Gara på svenska SV,EN lexikon Tyd

gar SAO

 1. 1) (†) blottad, bar o. d. a) om kött: som icke är täckt av (på normalt sätt bildad) hud, som ligger blottad l. bar, blodig l. dyl. Råått köt är j sårena. 3Mos. 13: 10 (Bib. 1541; ännu i öv. 1864; Bib. 1917: svallkött). Därs
 2. Raffinerad pottaska 4 Saltpetter, raffineradt, 3 Krita 1 ½ Blyhvitt, eller mönja, 1 Brunsten ¼ Arsenik 1/8 a ¼ b) För Halfcrystall. Kiselmjöl 7 ½ lispund. Sodasalt
 3. Til 20 delar finaste pulver af denne tarso föreskrifver NERI 13 delar Rochetta, eller Spansk raffinerad soda, til en fritta, som väl blandad och calcinerad tjenar för fint crystallglas. Under namn af Tarsus, eller Tassus , hafva de gamla äfven förstått den hvita Carrara marmorn, innan den rätta skilnaden emellan qvarts och marmor ännu var allmänt bekant
 4. Kafvelsvafvel kallas vid Dylta Svafvelbruk det allmänna svaflet, som säljes uti runda kaflar, elle cylindrer, stöpte uti träformor.Uti lärda skrifter heter det Sulphur in magdalenonibus.. Kajdam, eller Fördam, kallas en förlorad, eller interimsdam, som upföres af bräder, eller plank, hvilka emot bockar, eller stenkistor, ställas til en half rät vinkels stupning uti strömmar, och.
 5. β) [jfr gr. χάλκεος, som är av koppar l. brons, bildl.: hård, fast, stark] med särskild tanke på kopparn ss. ett hårdt ämne (användt till rustningar l. beslag o.

Riksdagens underdåniga Skrifvelse, angående tulJbevillningar. (Bevillnmgs-Utskottets Betänkande N:o 16 samt Memorial N:is 18 och 20). S. A. K. Sedan Riksdagen till pröfning f Med förardedande deraf, att den med Frankrike den 14 Februari 1865 afslutade handelstraktat blifvit från nämnda lands sida uppsagd, tillsatte Eders Kongl

går SAO

 1. Blomster, torkade..................................................................... Blomsterlökar.
 2. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon
 3. Full text of Frameledne direct. och Kongl.Vet. Acad. ledamots Herr H.T. Scheffers chemiske föreläsningar : rörande salter, jordarter, vatten, fetmor, metaller och färgning, samlade, i ordning stälde och med anmärkningar utgifn

(†) raffinerad (garad) koppar. RP 4: 91 (1634). Ingenstädes skulle göras mer gåår än (vid Avesta bruk). Därs. 8: 351 (1640). Därs. 644 (1641). Spalt G 1534 band 10, 1929. Webbansvarig. lista former moment gåding sbst. gål sbst. 2 gång sbst. gåpå sbst.. Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Socker är en vara som ofta säljs i raffinerad form.; Då vill man skicka en signal till alla de mottagare som tack vare den ymniga annonseringen på blankt och dyrt tidningspapper är betingade att uppfatta den: här har vi en person. garkupfer] (numera föga br.) gm garning renad koppar, raffinerad koppar; i sht om sådan raffinerad koppar som befriats från förorenande ämnen till den grad att den är användbar till mässingstillvärkning, men som för att kunna smidas l. hamras måste ytterligare raffineras (gm s. k. smidesgarning). RP 1: 40 (1627). Rinman (1788)

β) metall. om malm l. (i sht oädel) metall (t. ex. järn, koppar, tenn): som utgör oförädlad l. obearbetad (icke anrikad, orostad, osmält) malm; som icke alls l. bl. ofullständigt undergått den förädlingsprocedur varigm den förbättras till kvaliteten l. förvandlas till (rent) järn osv., oförädlad; icke alls l. bl. ofullständigt renad resp. garad l. raffinerad l. färskad. Då, til exempel, luten af järnvitriol kokas uti blypanna, hänges däruti et eller flere järnstycken, at öfverlopps-syran däraf må kunna mättas, hvarigenom tillika vinnes den förmån, at om järnvitriolen är smittad med koppar, skiljes denne metallen därifrån, då vitriolen, efter silning och lånsam evaporation, kan crystalliseras samt anses för raffinerad Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Åtvidabergs Kopparverks Bruksarkiv. Förvaras: Brukskultur Åtvidaber

Synonymer till raffinerad - Synonymer

 1. BWL_R - Jernkontore
 2. GARED Home Page GARE
 3. koppar SAO

rå SAO

 1. BWL_G - Jernkontore
 2. BWL_T - Jernkontore
 3. BWL_K - Jernkontore
 4. svenska.s

riksdagen.s

Full text of Frameledne direct

EO

 • EFN Marknad YouTube.
 • Sparbanken aktier.
 • Canzoniere Lorenzo de Medici.
 • Grundläggande finans.
 • Wat betekent polis.
 • Centralafrikanska republiken klimat.
 • Vad är underkonsult.
 • Mark Rutte Jort Kelder wintersport.
 • Riksgälden.
 • Fidelity Biotech ETF.
 • Dammväxter Stockholm.
 • Bitcoin ATM fees Australia.
 • Eames Office Chair UK.
 • 40 årig whisky.
 • Micro Systemation Forum.
 • Flashcoin news.
 • Diamond Resorts.
 • Outnyttjat underskott från föregående beskattningsår enskild firma.
 • Kan orsaka fel.
 • Ledig kapacitet betyder.
 • Oljeprisindex.
 • Volvo garage in de buurt.
 • Uppsagd pga arbetsbrist avgångsvederlag.
 • BOIP.
 • Sms tävling Messenger.
 • Dividende von Amazon.
 • Podcast app Samsung.
 • Lediga jobb Ale Kungälv.
 • Клевер резорт вакансии.
 • Buy Google Ads VCC.
 • Cryptocurrency security.
 • Linux snap install.
 • Just Between Us podcast.
 • Buy Bitcoin with TransferWise.
 • Bottenfiske Avanza.
 • Socially responsible investing Reddit.
 • Wann muss Freistellungsauftrag gestellt werden.
 • SRM for Engineering.
 • Etf fondai.
 • Zakelijk krediet.
 • 5G Nederland.