Home

Bråktal

Bråktal. Alla tal skrivna i bråkform är uppbyggda av följande tre delar: ett bråkstreck, en täljare (talet som står ovanför bråkstrecket) och en nämnare (talet som står under bråkstrecket). $$ \frac{täljare}{nämnare}$$ Ett exempel på ett bråktal är: $$ \frac{6}{8}$$ I olika sammanhang kan ett bråktal betyda olika saker Ett bråktal är egentligen en division mellan två tal, fast man räknar inte ut kvoten t.ex. 3/4 som benämns tre fjärdedelar. När man pratar om bråk och division så brukar man använda orden täljare och nämnare. Täljaren är det tal som står över bråkstrecket alt. divisionsstrecket, och nämnaren är det tal som står under Ett bråktal är ett tal som du skriver på formen a/b där a och b är heltal. Bråktal kallar vi också för rationella tal (ℝ). Talet a kallas för täljare och talet b kallas för nämnare. Ett bra sätt för dig att komma ihåg detta är att tänka att t som i tak och täljare och n som i nämnare och nere Bråktal lär man sig från och med tredje klass. Först och främst måste elever förstå vad bråktal är. Det gör man med visuella bråktal, pizzadiagram eller genom att visa vart på tallinjen man hittar bråktal. I fjärde klass fortsätter man med matematik och bråktal Brakdel.se är designad för att stödja inlärning och matte med bråktal. Med hjälp av enkla förklaringar och övningar kan du öva på dina mattekunskaper. Övingar med bråktal kan delas in i flera ämnen. Du börjar från början; vad är bråktal, nämnare, täljare och stambråk. Sen fortsätter vi med matte och bråktal

Ett bråk är ett uttryck som beskriver en division mellan två tal. Talet som står över bråkstrecket kallas för täljare och det som står under kallas för nämnare. Att ett tal är skrivet i bråkform innebär att talet är skrivet som ett bråktal där både täljare och nämnare är heltal Förkorta bråktal så att nämnaren blir så liten som möjligt. Minsta gemensamma nämnare Beräkna den minsta gemensamma nämnaren för två eller flera bråk - bråktal. Denna webbplats är en utbildningsmiljö där grundskoleelever kan öva på matte och förbättra sina matematikkunskaper. Denna webbplats hjälper även föräldrar att öva tillsammans med sina barn. På så sätt kan man fokusera på att förbättra en relaterad färdighet i taget En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Bråk - träna och jämför kan du totalt få 4 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna Ämne: Matematik för årskurs 3-4 Tränar: Bråktal Ni behöver: Bråkcirklar stora magnetiska, Bråkskivor (skivan med bråktal), Bråkcirklar med bråktal och Bråkcirklar. Till eleverna: Bråkcirklar och kopieringsunderlag Lektionstid: ca 40 minuter. Lektionsplanering: 1. Använd de magnetiska bråkcirklarna. Blanda och sätt upp, en av varje bråkcirkelbit, på whiteboarden

Bråktal (Årskurs 8, Bråk) - Matteboke

Inom matematiken är ett bråk ett uttryck, T N {\displaystyle {\frac {T}{N}}}, som beskriver förhållandet mellan talet N och talet T. Talet T {\displaystyle T} kallas för bråkets täljare och talet N {\displaystyle N} kallas för bråkets nämnare. För att ha något att jämföra med, förutsätter man att nämnaren inte är noll. Den vågräta linjen mellan täljare och nämnare kallas bråkstreck. Tal som kan uttryckas som bråk av heltal kallas rationella tal Bråkform/Bråktal/Del av helheter) i det centrala innehållet i matematik åk 1-3; Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. (Taluppfattning och tals användning) Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer

De mindre vardagliga namnet för bråktal är de rationella talen och kan benämnas med bokstaven $Q$. Definition av rationella tal Mängden av alla tal som kan skrivas som en kvot av två heltal $a$ och $b$, där $b≠0$ Bråktal (brutet tal) Rationella tal som är icke heltal kallas för bråk (bråktal) . Bråktal är en del eller en förening av flera lika stora delar av en enhet Här kan du lära dig om bråktal på ett roligt och interaktivt sätt. Med hjälp av undervisande bråktalsspel kan du öva på förenkling, addition och subtraktion samt hur man skapa kivalenta bråktal. Spela och lär dig med det senaste bråktalsspelet i klassrummet eller hemma på din mobil eller surfplatta Bråktal magnetiska. Läs mer. 145,00 SEK. Bråktavla Bråkmakarna. Läs mer. 285,00 SEK. Väggtavla bråk-, procent- och decimaltal (153) Läs mer. Tillbaka. Kontakta oss Beta Pedagog AB Skutevägen 1 432 99 Skällinge Tel. 0340-35505 info@betapedagog.se; Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrev. Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet

Räkna med bråktal - YouTube

Tal i bråkform Matteguide

Lär dig allt om bråk och bråkräkning - Eddle

Bråkform/Bråktal/Del av helheter) i det centrala innehållet i matematik åk 1-3; Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. (Taluppfattning och tals användning Bingobrickor för utskrift finns att hämta på skolplus.se under lärarmaterial. Klicka här: skolplus.se/teacher/math Dela ut bingokorten. Den som har rätt bråk. Eleven ska kunna följande begrepp: bråk, täljare, nämnare, liknämniga bråk, bråk med olika nämnare, bråkform, heltal, tal i blandad form, förkorta, förkorta med, Eleven ska kunna följande fakta: Att förstå begrepp som hör ihop med bråk. Att lära sig metoder (alla fyra räknesätt) för att beräkna bråk. Att kunna använda bråk vid problemlösning På https://eddler.se hittar du fler genomgångar till Matematik A och Matematik 1. I den här genomgången tittar vi på hur man räknar med bråk. Vi tittar på mu..

Förläng ett bråktal Bråk Innehåll. Video: Förläng ett bråktal Prova själv! Prova själv! Läs först. Bråktal - mer än en hel Multiplicera två ental Lär mer. Skriv 0,2 i bråkform Gemensam nämnare Ekvationer med bråktal 1 Förenkla uttryck med bråktal och. Omvandla ett bråktal till decimaltal; Omvandla ett bråktal till decimaltal Omvandling mellan bråk-, decimal- och procentform Innehåll. Video: 2/5 omvandlas till decimaltal Prova själv! Prova själv

Öva på bråktal och multiplikation med bråktal på

bråktal skrivas om. Med gemensam nämnare menas ett tal som är en heltalsmultipel av alla inblandade nämnare. Ex. 1/2 och 1/4 har inte samma nämnare. Talet 4 är dock en multipel av både 2 och 4, alltså har en gemensam nämnare hittats. För att skriva talet 1/2 som ett bråktal med nämnare Måla bråktal Lär ut grunderna i bråktal. Välj en färg och klicka på rutorna. Titta under lapparna för att se bråktalen. Prova nu! Betaltjänst. Bråk-Bingo Övar bråktal på ett roligt sätt. Kräver bingobrickor som finns för utskrift under fliken 'Lärarmaterial - Matematik utskriftsmaterial' ovan Begreppet procent Procent betyder hundradel. Tecknet för procent är %. En procent kan skrivas antingen som 1 %, 0,01 eller 1/100. Du använder procenträkning för att beskriva delar av en helhet..

Skriva bråktal i Word? Tis 1 maj 2007 19:24 Läst 5499 gånger Totalt 5 svar. Jessic­a K Visa endast Tis 1 maj 2007 19:2 När barnen ska lösa uppgifterna med bråktal (se ovan) är planschen nedan ett bra hjälpmedel. Eleverna antecknar vilka kort de gjort i protokollet nedan. Alla facitkort samlas för enkelhetens skull i en spiralbok Addition och subtraktion av bråktal Multiplikation och division av bråktal Lärandemål: Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att: Beräkna uttryck som innehåller bråktal, de fyra räknesätten och parenteser. Förkorta bråk så långt som möjligt 2019-okt-14 - Utforska Christine Lindqvists anslagstavla Matte åk 1-3 på Pinterest. Visa fler idéer om matteövningar, mattelekar, skola

Bråktal i Word. Startad av pege22, 17 juni, 2004 i Kalkylprogram - Excel m fl. Share Följare 0. Rekommendera Poster. pege22 0 Postad 17 juni, 2004. pege22. Aktiv; Medlem; 0 337 inlägg; Share; Postad 17 juni, 2004. Nån som vet hur man skriver tex 1/2 i Word, fast ettan ska stå rakt ovanför tvåan och strecket emellan ska vara. Mellan varje par av bråktal ligger oändligt många andra bråktal. De ligger alltså tätt på tallinjen. Men trots att bråktalen är så många så finns ändå oändligt många andra tal som inte är bråktal (alltså irrationella tal) Bråktal som areor. Ladda GeoGebra-arbetsblad Bråktal som delar av kvadrater. Om man delar en areaenhet i tre lika stora delar så har varje del arean en tredjedels (1/3) areaenhet, två delar har två tredjedelars (2/3) areaenheter. Sju tredjedelar är mer än två hela Omvandla ett bråktal till procent Omvandling mellan bråk-, decimal- och procentform Innehåll. Video: Skriv 1/2 i procent Prova själv! Prova själv! Läs först. Decimaltal till procent (tal mellan 0 och 1) Lär mer. Sannolikhet för ett utfall Bråktal i blandad form.

Öva på mutliplikation, division och addition av bråktal på

 1. Bråktal - Synonymer och betydelser till Bråktal. Vad betyder Bråktal samt exempel på hur Bråktal används
 2. Hur dividerar man två bråk med varandra?s169-17
 3. Principen sedd ovan för bråktal med kända värden kan även användas för bråktal med okända värden: \[ \frac{y+3}{y}=\frac{y}{y}+\frac{3}{y} \] Hur man kan separera sammanslaget algebraiskt bråktal fann vi själva mycket användbart för just Matematik 2b som hade stunder då till en början detta kunde orsaka lite osäkerhet och.
 4. Att få begrepp om bråk - en läromedelsanalys i matematik om begreppsbildning av bråktal för skolår 5: Authors: Andersson, Jenny Larsson, Hanna: Issue Date: 2010: Degree: Student essay: Keywords: Begreppsbildning begreppsförståelse procedurell, Abstract: Sammanfattning: I denna läromedelsanalys analyserades tre matematikläromedel för.
Addition och subtraktion av bråktal (Högstadiet, Ma 1

sluta undervisa om bråktal. Hon skriver att bråktal fortfarande spelar en viktig roll när det kommer till att beskriva andelar, och att det är en viktig förkunskap för att lära sig algebra. Detta får även medhåll av Ahl och Helenius (2018) samt av Lortie-Forgues, Tian och Siegler (2015) som alla är överens om att begreppet bråk är. Rationella tal är inom matematiken tal som kan skrivas som en kvot (ett bråk) av två heltal: [1]. där heltalet T är bråkets täljare och heltalet N bråkets nämnare.. Mängden av rationella tal betecknas vanligtvis med Q eller ℚ (från engelskans quotient).Ett alternativt sätt att uppfatta denna mängd är som mängden av alla lösningar (x) till ekvationer ax - b = 0, där a och b. Här kan du se första säsongen av Livet i Mattelandet! En tv-serie för barn i 6-9-årsåldern, där matematiska begrepp och räknestrategier presenteras på ett underhållande sätt Tallinje med decimaltal, bråktal, procent och text Här ska man klippa ut olika begrepp/tal och sedan placera på rätt plats efter en tallinje. Detta görs med fördel som ett grupparbete. Begrepp och tal finns på sida 2. Tallinjen får du själv konstruera. =) Lycka till Mönster talserier och uttryck. Uttryck med och utan parenteser uppgifter för åk8 i algebra. Att teckna uttryck lite fler övningar för åk8. Algebraiska nötter problem att lösa med hjälp av algebra. Rutinuppgifter för ekvationslösning grund. Rutinuppgifter för ekvationslösning Innehåller några klurigheter. Kluringar för ekvationslösning problem att lösa med hjälp av ekvatione

Omvandla decimaltal till bråkform - Dataverktyg Onlin

 1. Eleven kan räkna med olika bråktal och göra enkla beräkningar med olika bråk. Eleven visar god förståelse för bråk begreppet och kan göra beräkningar i addition och subtraktion med bråktal. Eleven är relativt säker på att förkorta och förlänga bråktal
 2. Bråktal . Bråktal är alla tal som kan bli när man dividerar. Många av dem går också att skriva som heltal (till exempel 21 / 3, vilket är 7) eller som decimaltal (till exempel 7 / 2, som är 3,5), men inte alla. Till exempel är 10 / 3 ungefär 3,3333
 3. Bråktal introduceras som en del av något, till exempel en halv del av ett äpple eller en fjärdedel av en cirkel. Eleverna får öva genom att färglägga delar av runda eller fyrkantiga figurer. Eleverna förstår ofta inte bråktal som ett tal som har eget värde på tallinjen och at
 4. Bråktal Addition och subtraktion Båda bråktalen måste ha samma nämnare! Förläng båda bråken med det andra talets nämnare. Ex 2 3 E 5 2 L 2∗2 3∗2 E 5∗3 2∗3 L 4 6 E 15 6 L 19 6 Multiplikation Multiplicera täljare med täljare och nämnare med nämnare. Tänk på att vanliga heltal har en osynli
 5. us tre kan skrivas som
 6. Men, alla bråktal kan inte skriva som exakta decimaltal. 1 4 4 1,7 = 10 7 1 100 13 6,13 6 4,003 = 4 1000 3. Skriv i blandad form a) 3 14 b) 5 105 c) 4 93 Svar a) 3 2 4 b) 21 c) 4 1 23 Exempel Skriv 3 1 4 i bråkform 3 13 3 4 3 1 3 1 4 Skriv 5 19 i blandad form 5 4 3 5 19 Heltal blir 3 eftersom 5 går 3 gånger i 19
 7. Mattekort - Bråktal. Tränar omvandling mellan bråktal skrivna i olika former, hela och delar, förkortat och oförkortat, samt bråk som ska beräknas. Fyra olika färger som ska kombineras samman. Utmärkt även för patiens! Eleverna leker sig till ökad förståelse, tränar huvudräkning

Räkna med bråk - Dataverktyg Onlin

seminarium om bråktal i en matematikdidaktisk kurs. Under Matematikbiennalen i Malmö i januari 2004 deltog jag i seminarier som handlade om bråktal. Flera förslag på övningar om bråktal presenterades och jag kände en stor lust till att själv få genomföra dessa med en grupp elever. Tyvärr har inte bråkbegreppet behandlat MattePortal är en ny webbaserad portal med matematikövningar. Portalen har övningar som motsvarar läroplanen för årskurs 1-6. Portalen nyttjar många gamification-element såsom samlingskort, erfarenhetspoäng, avatarer Engelsk översättning av 'bråktal' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Andel i bråktal: Om ansökan gäller fler sökande ange dessa i fältet 5. Övriga upplysningar nedan. Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se . LANTMÄTERIET 2(4) 3. Fakturamottagare Även mottagare av underrättelse och originalhandlingar

Bråktal (Årskurs 7, Bråk och procent) – Matteboken

Öva på matte för årskurserna 1, 2, 3, 4, 5 och

Jag hade inte vetat vad för bråktal som hade varit det.. Genom att förlänga både nämnare och täljare med 4. handlar om att kunna se vad man kan multiplicera med för att hamna nära 100 Hade vi haft et bråk som t.ex. 4/9 hade jag förlängt både nämnare och täljare med 11 (anledningen att jag väljer 11 är att 44/99 är närmare 100 än 40/90 vilket vi fått om vi multiplicerat med 10 Ange för varje mottagare uppgiften om ägarandel i hela fastigheten som bråktal (inte i procent). Observera att om det finns flera mottagare, ska talet för den kvotdel som överlåts delas mellan mottagarna. T.ex. om man säljer ½ av en fastighet till två köpare, blir ägarandelen för respektive köpare ¼ Bråktal användes mer i vardagen förr men det har förändrats i Sverige över tid. Det har resulterat i att undervisningen av bråktal minskat samt blivit mer komplicerad att undervisa elever i (Kilborn, 2014). Tidigare användes bråktal till att räkna ut så kallad Utifrån att bråktal är en viktig förkunskap för många andra områden i matematiken blir denna studie av elevers bilder av bråktal av relevans för lärarprofessionen. 1.1 Bakgrund I detta avsnitt presenteras inledningsvis ett antal, för studien, centrala begrepp

Bråk - träna och jämför: Träna gratis i spel - Elevspe

1 Tal i bråk- och decimalform - en röd tråd Materialet består av sju kapitel som omfattar bråkräkning i ett 1 till 9-perspek-tiv. Avsikten med materialet är att ge lärare möjlighet att skapa en kontinuite Kontrollera 'bråktal' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på bråktal översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik

Hur lär man eleverna bråktal? - Beta Pedago

Bråktal. De rationella talen består av alla sådana tal som går att skriva i bråkform. I bråkformen har vi täljaren uppe och nämnaren nere. Till exempel i bråktalet är täljaren 3 och nämnaren 4. Bråktalet kan skrivas i blandad form . Om vi förlänger ett bråktal multiplicerar vi både täljare och nämnare med samma tal Kan någon hjälpa mig med dessa bråktal. Har kört fast. Fråga nr1. 47/63 - 4/45 (förkortat bråktal till svar) Fråga nr2. 6/5 + 4/9 / 4/3 - 8/9 (förkortat bråktal till svar) Tack på förhand/ Siss MATTE MED MILLI MU Kontrollera 'bråktal' översättningar till finska. Titta igenom exempel på bråktal översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik

Bråk - Wikipedi

Förståelse - Bråktal Grund. Läs mer och beställ Wendick. Läromedelsegenskaper Långsam progression Det finns många övningar på samma moment. Mer om Långsam progression Tydlig layout Bilderna/illustrationerna är placerade så att de förstärker. [ÅK 7] Bråktal. Boypure Medlem. Offline. Registrerad: 2011-03-05 Inlägg: 2303 [ÅK 7] Bråktal. Vet ej hur man löser sådana tal.. hjälp tack 1. Skriv bråken med lika nämnare innan du räknar ut. a) 1/2 + 1/4 2. Förkorta följande bråk, dvs, skriv dem med så liten nämnare som möjligt 4A Vilket bråktal är lägst/högst. 4B Omvandla bråktal. 4C Addition med bråktal Subtraktion med bråktal Bråkform till blandad form. 4D Division med bråktal Multiplikation med bråktal. 5B Skriv andelar som decimaltal Skriv bråktal som decimaltal. blir du klar.

Bråktal, häfte – Skolmagi

Bråktal Montessoriinspirerad matemati

Avancerad miniräknare online, med 15 matematiska funktioner, 30 vetenskapliga konstanter, bråkform och komplett beräkningshistorik Vårt uppdrag är att tillhandahålla gratis utbildning i världsklass för alla, överallt. Khan Academy är en 501 (c) (3) ideell organisation Storlek kan anges i cm eller jämfört med något annat som ritats, i bråktal eller procent om deltagarna känner till och kan använda detta - annars använd mindre/större än något annat som ritats. Det går även att ange i egna mått som t ex lillfinger, nagel, penna, sudd. Du får beskriva position Avancerad kalkylator online. Det är lätt och gratis att använda vår miniräknare. Den stödjer de fyra vanliga räknesätten, trigonometri och massa annat. Den första elektroniska miniräknaren kom redan på 60-talet och var inspirerad av det gamla räknereds Addera ihop bråktal enligt ett mönster Matematiska och naturvetenskapliga uppgifte

Bråktal, täljare och nämnare - (Bråk) - Eddle

Problembanken Grundskola åk 1-3, modul: Problemlösning Kerstin Hagland, Maria Sundberg och Andreas Hårrsko Denna webbsida använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att fortsätta surfa här så accepterar du våra cookies. Läs mer om våra cookies på länken bredvid Att räkna ut bråktal till procent tar oerhört lång tid för mig och ofta blir det fel, speciellt när nämnaren består av två siffror eller fler. Någon som kan tipsa om ett smart sätt att räkna ut på? Exempel från DTK 2005ht uppgift 12: Vilket av följa Hur skriver man 1/2 eller andra bråktal där ettan står över tvåan med ett streck mellan? Tor 5 feb 2009 21:13 Läst 11881 gånger Totalt 2 svar. Coca cola light. Visa endast Tor 5 feb 2009 21:1

Bråk - Matematik minimum - Terminologi och begreppsförklarin

Meny. 1.Taluppfattning; 2.Enheter ; 3.Geometri; 4.Algebra; 5.Bråk. Bråktal; Jämföra brå Bråk miniräknare kan du addera, subtrahera, multiplicera och dividera bråk. Bråkräkning online - räkna bråk i blandad form, räkna bråk med olika nämnare, räkna bråk med samma nämnare. Addition och subtraktion av bråktal, multiplikation och division av bråktal Bråktal beskriver delar av det hela, exempelvis 1/4, 1/2, 2/5. Eleverna kommer under lektionerna få lära sig vad ett bråktal är och hur det skiljer sig från division. Bråkform banar väg för decimaltal vilket i sin tur är viktigt för att kunna lära dem om t.ex procent och andelar Räknerutan är en programvara för elever som vill eller måste ha ett alternativ till att räkna med papper och penna. Programmet innehåller inga matteuppgifter utan är ett rutat räknehäfte på datorn

Lär dig Bråktal - Bråkform och blandad form - EddlerBråk på Nomp - Nompbloggen

Bråktal som har en etta i täljaren kallas stambråk. Om man vill beräkna arean av en rektangel där sidorna är stambråk kan man se hur många rutor som uppkommer då man delar upp en kvadrat med arean ett. Om höjden är 1/5 skall kvadraten delas i fem delar längs höjden. Om basen är 1/3 skall kvadraten delas i tre delar längs basen Etikett: bråktal Bråkdelar. Bråkdelar. En speciell miniräknare har bara en knapp. Genom att trycka på den ökar man talet på skärmen med dess bråkdel (t.ex. kan man få 6/7 från 3/7 då 3/7 + 3/7 = 6/7 eller 4,6 från 3,8 då 3,8 + 0,8 = 4,6) Bråktal Matematik är ett ämne som omfattar mer än att (bara) räkna. Logiken, analysen, strukturen, harmonin, symetrin och musiken, hämtar alla kraft ur matematiken Det här jobbar vi med för att du ska nå kunskarave

 • Free online cryptogram.
 • دوجكوين.
 • Plats synonym.
 • Woordkraker Volkskrant vandaag 30 september.
 • Omega klocka.
 • Fidor Bank registrieren.
 • NFT Bible verses.
 • Plånboksfodral Motorola.
 • Gold Gewinn versteuern Österreich.
 • Does alpha male exist.
 • Eos Lip Balm bulk.
 • Södra Dela vattnet.
 • Löneväxling pension beräkning.
 • Nike ryggsäck barn Rosa.
 • Skogspriser utveckling.
 • Take after meaning.
 • Avskrivning lokal.
 • Paxful Support.
 • AML degree UK.
 • BitTorrent analysis.
 • Xkcd the important field.
 • MECCA tatcha lip mask.
 • Microsoft Store usa.
 • TF2 Soldier cosmetics.
 • EWBF Zcash miner.
 • Migrationsverket Ukraina.
 • DEGIRO Kernselectie fondsen.
 • Who owns tülbelt.
 • Enkla jobb hög lön.
 • Swedbank Pay Wikinggruppen.
 • Kamin tre sidor.
 • High Coast Box private Bottling.
 • Kub Snake.
 • Price action patterns.
 • Torv storsäck.
 • Easy Life Filter Medium.
 • Federal apprenticeship tax credit.
 • Scrypto Light.
 • Bitcoin PoS Prognose 2021.
 • Nettorealinvestering.
 • Länsförsäkringar Östgöta Fastighetsförmedling.