Home

Likviddag IPO

Likviddag, vad är det? - förklaring och definition av

Likviddag: 18 maj 2021; Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market: 20 maj 2021 ; Presentationstillfällen. Bolagets VD och medgrundare Kristoffer Cassel presenterar Bolaget via Microsoft Teams onsdagen den 5 maj kl 14:00 och måndagen den 10 maj kl 14:00. Anmälan görs till seminarium@penser.se. Rådgivar IPO 2021. Erbjudandet i korthet. Erbjudandets storlek: Erbjudandet omfattar högst 3 952 380 aktier. Teckningskurs: 6,3 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Emissionsbelopp: Vid full teckning i emissionen ges Bolaget ett kapitaltillskott på cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Värdering: Cirka 60,0 MSEK före emissionen Här nedan hittar du de senaste erbjudanden för börsintroduktioner (IPO:s) som går att delta i via Nordnet. Diskutera nyintroduktioner med andra sparare. Om du vill diskutera börsnoteringar med andra kan du gå in på den populära gruppen IPO på Shareville

IPO Safell

 1. Här hittar du aktuella emissioner och börsintroduktioner som du kan delta i, där vi hjälper till som exempelvis finansiell rådgivare eller selling agent
 2. Beräknad första handelsdag för MAG Interactives aktier på Nasdaq First North Premier är den 8 december 2017 under kortnamnet MAGI och beräknad likviddag är 12 december 2017. Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 27 november 2017 på Bolagets hemsida http://corporate.maginteractive.com/
 3. Beräknad likviddag är den 21 oktober 2019. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet TRG. Ett prospekt med fullständiga villkor för Erbjudandet offentliggörs idag den 30 september 2019 på Transcendent Groups hemsida och på Avanzas hemsida
 4. Likviddag: 26 oktober 2020; Material. 5 oktober 2020 Pressmeddelande Nordic Paper avser att noteras på Nasdaq Stockholm. 12 oktober 2020 Pressmeddelande Nordic Paper offentliggör prospekt och prisintervall i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockhol
 5. IPO 2020. Styrelsen i CirChem AB offentliggjorde 9 november 2020 sin avsikt att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och i anslutning till noteringen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 6 april 2020, Likviddag: 2 december 2020

IPO 2021 - Euroafrica Digital Venture

Exsitec genomför IPO om 70 Mkr på Nasdaq First North

Likviddag: 21 september 2020. Avstämningsdag: Värdering: 1 717,7 Mkr pre-money. Villkor: Öppen för allmänheten. 390 Mkr av erbjudandet är tecknat på förhand. Erbjudandet som vänder sig till allmänheten kan tecknas online hos Nordnet och Avanza. Post: 50 aktier, minimum 100 aktier Rätt datum för avräkningsnotor avseende tilldelningen utan företrädesrätt beräknas sändas ut senast den 6 juli 2018 med likviddag den 11 juli 2018. Handel med BTA Rådgivar

Offentliggör memorandum inför företrädesemissionen - IPO

Likviden måste finnas tillgänglig på likviddagen som Nordnet angivit för emissionen. Under länken Läs villkor/Svara vid varje företagshändelse som du hittar under fliken Mina sidor följt av Företagshändelser hittar du likviddagen för emissionen. OBS! Om tillräcklig likvid för. Notering på Nasdaq First North Premier. Den 1 oktober 2020 offentliggjorde Offentliga Hus sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market och samtidigt genomföra ett erbjudande till kvalificerade institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige • Likviddag: omkring den 17 juni 2019 • Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North: 27 juni 2019 . Presentationstillfällen . G&W Småbolagsfrukost, 28/5 - Stockholm Pro Hearings, 29/5 - Stockholm Småbolagsdagen, 3/6 - Stockholm Aktieträff, Aktiespararna, 4/6 - Kalmar. Prospekt och anmälningssede Information om GPX Medical IPO 2020. GPX Medical inledde under 2020 en process för att noteras på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Här samlar vi information kopplat till den processen. Som ett led i att notera GPX Medical har Gasporox som grundade bolaget valt att dela ut hela sitt innehav i GPX Medical till Gasporox aktieägare

Bioextrax gör denna IPO med efterföljande notering. Preliminärt är teckningstiden 24 feburari - 6 mars 2020. 50 % av emissionen på 5 Mkr är säkrad via teckningsförbindelser. Uppdatering: Teckningstiden är nu satt till 25 mars - 8 april 2020 För att se när en försäljning har likviddag, vänligen gå in under menyfliken Mina sidor följt av Transaktioner och notor och klicka på nedåtpilen vid försäljningsposten. Observera att likviddagar är bankdagar och att du betalar ränta även på helger 21 september 2020: Likviddag. Pressmeddelanden gällande IPO. 1 september 2020 - Readly avser att noteras på Nasdaq Stockholm 7 september 2020 - Readly offentliggör erbjudande av aktier och notering på Nasdaq Stockholm samt offentliggör prospekt 14 september 2020 - Readly; Uppdatering avseende förla Alligator Bioscience AB (Alligator eller Bolaget), ett ledande bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi, offentliggjorde den 2 november, 2016 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Idag offentliggör Bolaget prospektet till erbjudandet (Erbjudandet). 23 november. Exsitec genomför IPO om 70 Mkr på Nasdaq First North Growth Market • Priset i Erbjudandet har fastställts till 35 kronor per aktie (Erbjudandepriset), motsvarande ett totalt värde på de utestående aktierna i Bolaget om cirka 357 miljoner kronor före Erbjudandets genomförande

Nilar INC. R&D and Sales 40 W. Littleton Blvd, Suite 210-63 Littleton, CO 80120 USA Phone: +1 (720) 446 0169 Email: sales.america@nilar.co IPO 2021. The following section is only available in Swedish. LIKVIDDAG. 14 januari 2021. PRELIMINÄR FÖRSTA HANDELSDAG. 19 januari 2021 på Nasdaq First North. MINSTA TECKNING. 275 units motsvarande 5 500 SEK. DOKUMENT - Prospekt - Kassaflödesanalys - Granskningsrapport - Villkor för TO Likviddag är 23 september medan första handelsdag är 21 september för Implantica. För Readly är det 17 respektive 21 september och båda verkar konstiga. Speciellt udda blir det i och med att Läs hela inlägget av Aktiepappa här -> Teckna IPO på kredit Likviddag: 18 mars 2021. Första dag för handel: 23 mars 2021. Investerarträffar. Investerarträff, 9 mars 2021, kl. 12.00, online via Microsoft Teams. Anmälan till Bolagets investerarträff ska skickas till: corporatefinance@mangold.se. Anmälan. Anmälan om önskan att teckna units i Erbjudandet ska ske genom Pre-IPO Inbjudan att förvärva aktier i Cardeon AB (publ) jan/feb 2021 . Cardeon AB (publ) Likviddag den 5 mars Cardeon AB Emissionsteaser januarifebruari 021. Cardeons styrelse Cardeon har en mycket erfaren styrelse och högt kvalificerade partners. Styrels

IPO; Kort om Train Alliance. Train Alliance är en komplett anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med innehav av egen strategiskt belägen mark. Likviddag. 17 februari 2020. Första handelsdag. 20 februari 2020. TICKER på Nasdaq First North Growth Market. TRAIN B Den här sidan innehåller annonslänkar/reklam. Läs mer om vår annonspolicy. Aktuella börsnoteringar under mars och april. Endast 1/6 bolag går med vinst vid IPO:n. Här kommer listan: Isofol Isofol notera VIKTIG INFORMATION. Informationen på denna del av webbplatsen för Plexian AB (publ) (Bolaget) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, USA), Australien, Hong. Viktig information. Informationen på denna del av webbplatsen för Trainimal AB (Bolaget) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, USA), Australien, Kanada. Annons Stora delar av Sverige växer i snabb takt samtidigt som antalet äldre fortsätter att öka. Det innebär ett högt tryck på svensk välfärd och kräver stora investeringar inom samhällsfastigheter för vård, omsorg och utbildning

Checkin.com Group genomför IPO om 45 Mkr på Nasdaq First ..

 1. Teqnion är ett förhållandevis moget IPO-bolag och omsätter redan 296 MSEKkr och gör ett röresleresultat på 37 MSEK. Fakta Teckningskurs 26 kr. Teckningsperiod 19 mars - 28 mars 2019. Sista svarsdag 27 mars (Nordnet) Likviddag 27 mars (Nordnet) Minsta teckning 250 aktier ( 6.500 kr) Courtage 0 k
 2. Likviddag: Planerat 9 juni 2021. Teckna aktier i MoveByBike. För att anmäla intresse om förvärv av aktier i MoveByBike's IPO vänder du dig till din bank. Observera att inte alla banker hjälper sina kunder med en anmälan och i det fall de nekar, vänligen kontakta Nordic Issuing.
 3. Viktig information. Informationen i denna del av Train Alliance Sweden AB (publ):s (Bolagets) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (USA)), Kanada.
 4. Likviddag: Aktiestruktur och aktiekapital. Bolagets aktiekapital uppgår idag till 601 344,68 SEK, fördelat på 30 067 234 aktier (11 068 117 A-aktier, 15 987 068 B-aktier och 3 012 049 preferensaktier) med ett kvotvärde om 2 öre per aktie
 5. Likviddag: 1 december 2017: Beräknad första dag för handel: 14 december 2017 . Prospekt. Prospekt IPO Tillägg till prospekt Bio-Works carries out R&D, manufacturing and supply of agarose-based resins used to separate proteins and other biomolecules. In this large and well.
 6. 14 Mars 2018 11:41 Redeye bistår Teqnion i övertecknad private placement. Industrihandelskoncernen Teqnion AB genomförde en riktad emission om ca 20 MSEK till utvalda investerare inför.

ej fÖr offentliggÖrande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till australien, japan, kanada eller usa, eller nÅgon annan jurisdiktion dÄr sÅdan ÅtgÄrd skulle vara olaglig. ytterligare restriktioner Är tillÄmpliga. vÄnligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet Amido AB - IPO Spridningsemission av units Teckningsperiod 23 oktober - 8 november Emissionsbelopp 33 MSEK Emissionsvolym 6 miljoner units (1 unit innehåller 1 aktie och en teckningsoption av serie TO1) Erbjudandepris 5,5 SEK per unit. Courtage utgår ej Antal befintliga aktier 16 809 439 Bolagsvärde före Erbjudandet Cirka 92 MSEK Minsta teckningspost Minsta teckningspost [ Thunderful Group AB är en pan-nordisk grupp som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden, samt distribuerar spel, spelkonsoler, speltillbehör och leksaker på den nordiska marknaden

Likviddag: Likviddag är den dagen då köparen får aktierna som denne har köpt, och säljaren får pengar för försäljningen hen har gjort Mer till dig, mindre till banken. Den idén har gett oss Sveriges nöjdaste sparare 10 år i rad. Kom igång idag och bli kund på 3 minuter med BankID Avanza erbjuder både ISK, Kapitalförsäkring och vanlig depå 9 points · 5 years ago Övrigt: Klimator noteras på Spotlight den 23 oktober 2020. 13,4 Mkr av erbjudandet är säkrat via teckningsförbindelser. Uppdatering: : En (1) teckningsoption av serie TO1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Klimator till en kurs motsvarande 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Klimators aktie under perioden 17 februari 2022 till och med den 9 mars 2022 Ristillverkaren Nordic Rice AB (publ) genomför en så kallad pre IPO-runda på högst 15 Mkr, varav cirka 5 Mkr redan omfattas av teckningsförbindelser. Bolaget har förvärvat Sveriges enda risfabrik - och en av Nordens två - där råris förädlas

IPO 2021 - He

Aktuella börsnoteringar (IPO) & erbjudanden - Nordne

Det finns en betydande uppsida i Nordic Rice foodtech-aktie. Bolaget genomför en nyemission i en så kallad pre-IPO och aktien ska sedan börsnoteras inom tolv månader. I en uppdragsanalys gör Emergers i sin grundbedömning att aktiekursen kommer att öka med 220 procent när den listas Shape Robotics, IPO Danmark Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Shape Robotics A/S vid deras notering på Nasdaq First North Growth Market Denmark. I samband med noteringen genomför bolaget en nyemission uppgående till 20 - 27 miljoner DKK Garanterad IPO. Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. ‍Likviddag Omkring 13 juni 201 Transaktion IPO och nyemission på Nasdaq First North Teckningskurs 22 SEK per aktie Emissionsvolym 10,0 MSEK (Övertilldelningsoption om 2,5 MSEK) Anmälningsperiod 11 -18 maj 2016 Likviddag Omkring 23 maj 2016 Första handelsdag Marknadsvärde 48,4 MSEK (pre-money) Omkring 24 maj 2016 Placing agent IPO Nordnet AB Teckningsåtagande Styrelsen i Upsales Technology AB (publ) (Upsales eller Bolaget) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 1 140 000 aktier samt notera Bolagets aktier på Nasdaq First North. Teckningskursen uppgår till 22 SEK per aktie, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst 25,1 MSEK (Erbjudandet). Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas Bolaget.

Teckna IPO på kredit?

Börsintroduktioner & emissioner Avanz

MAG Interactive offentliggör prospekt i samband - IPO

Transcendent Group AB (publ) offentliggör - IPO

Pengene skal være tilgængelige på depotet på likviddagen, som Nordnet har angivet for emissionen. Via linket vilkår, som du finder ved hver corporate action, fremgår den foreløbige likviddag. Obs! Hvis der ikke er penge nok på depotet til hele tegningen på likviddagen, kan tegningen blive nægtet Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ) (Xpecunia,Bolaget) har idag den 28 maj 2021 erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Finansinspektionen har idag godkänt prospektet avseende Xpecunias spridningsemission som påbörjas måndag den 31 maj och löper till och med den 9 juni (Erb.. Inför IPO har vissa befintliga aktieägare åtagit sig inte sälja hela eller delar av sitt aktieinnehav i Xpecunia under en period om tolv månader från och med första dagen för handeln av aktien. Antalet aktier som omfattas av lock-up motsvarar cirka 58,65% av det totala antalet aktier i Bolaget före ägarspridningen

Börsnotering Nordic Pape

Prospekt i anledning av TH1NG AB:s (TH1NG eller Bolaget) förestående IPO-emission har godkänts av Finansinspektionen idag och teckningsperioden inleds på måndag den 31 maj 2021 i spridningsemissionen inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market Ponera att man tecknar aktier för motsvarande 25000kr i tre olika IPO:s som löper över ungefär samma tid men enbart har täckning för 25000kr. Normalt sett får du inte tilldelat hela beloppet och den säger att följden är att du blir utan om du inte har täckning på kontot mellan sista dag för teckning och likviddag

IPO 2020 Cirche

Likviddag: Likvid ska finnas tillgänglig hos Nordnet per den 26 mars 2021, och per den 25 mars 2021 vid teckning hos Avanza. Avseende teckningar via emissionsinstitutet ska likviden vara Hagberg & Aneborn tillhanda per den likviddag som framgår av utsända avräkningsnotor (preliminär likviddag är den 7 april 2021) Likviddag: Enligt instruktion på avräkningsnota. Vid en bedömning av BoMill AB:s framtida utveckling är det av vikt att beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande Beräknad första handelsdag för Edgewares aktier på Nasdaq Stockholm är den 9 december 2016 och beräknad likviddag är den 13 december 2016. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet EDGE. Carnegie Investment Bank är Global Coordinator och Joint Bookrunner och Handelsbanken Capital Markets är Joint Bookrunner i Erbjudandet

Likviddag för allmänheten 2 juli 2020. Första dag för handel är 30 juni 2020 på Nasdaq Stockholm. Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller investeringssparkonto och finns tillgängliga för handel omkring 2 juli 2020. Handel på noteringsdag 30 juni 2020 för kunder i Swedbank och sparbanke IPO. Cedergrenskas erbjudande övertecknades. Sektor. Uppgifter: Regeringen lägger fram ny version av bankskatten Foto: www.pellelundberg.se. Aktie. Pareto plockar in LMK i småbolagsportföljen. Blankningar. Blankningarna fortsätter att öka i Clas Ohlson Högsta nivån sedan 2018

Teckna IPO på kredit? Trade Venu

 1. Enrad / Om IPO skulle ske idag / Om IPO skulle ske idag 2021-04-12 13:52 Om bolaget skulle noteras på börsen idag med utlysning om att det är ett grönt bolag med allt vad det innebär och hur långt framme de är på marknaden med grossistavtal samt stor stark ägare som ständigt satsat och satsar på bolaget då tror jag knappast att det skulle värderas till fjuttiga 50 mkr utan.
 2. Någon som fått svar kring Chemotech?? Såg att svar skulle den 22:a..
 3. Likviddag: 12 juni 2020. Första dag för handel: 15 juni 2020. Erbjudandets storlek: 25 - 32,3 miljoner DKK. Antal aktier i Erbjudandet: Minst 3 633 721 och maximalt 4 691 860 nya aktier. Ticker: LEDIBOND. Temporär ISIN: DK0061274529. Permanent ISIN: DK0061274446. Kort om LED iBon
 4. IPO i Cleantechföretaget DEFLAMO. Facebook. B-aktier med avvikande företrädesrätt Likviddag: 20 december 2007 Beräknad första dag för handel på NGM Nordic MTF:.
 5. Flexenclosure offentliggör prisintervall och prospekt för IPO mån, maj 23, 2016 08:00 CET Flexenclosure AB (publ) (Flexenclosure eller Bolaget) offentliggör idag prisintervall och prospekt för erbjudandet (Erbjudandet) av nyemitterade aktier i samband med den planerade listningen på Nasdaq First North
 6. Aktieägare i H1 som tillsammans innehar 68,4 procent av aktierna i H1 har i avtal med Panoster förbundit sig att acceptera erbjudandet. Fullföljandet av budet är finansierat och inte villkorat från tredje part. Anmälningstiden beräknas inledas omkring den 13 mars och avslutas omkring den 10 april. Likviddag beräknas infalla den 15 april

Börsnotering JS Security Affärsvärlde

 1. nexar grupp IPO... OK Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies
 2. Likviddag: 1 juni 2021 Klimatet Invest välkomnar dig till någon av de digitala investerarträffar vi planerar att genomföra. Tisdag 18 maj klockan 17:00 Onsdag 26 maj klockan 17:00 Anmälan sänds till info@klimatetinvest.se senast dagen innan, varefter länk till eventet erhålles
 3. Beräknad likviddag i Erbjudandet förväntas bli den 12 november 2020 och första handelsdag för aktierna respektive teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market förväntas bli den 19 november 2020. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet LXB och teckningsoptionerna kommer att handlas under kortnamnet LXB TO1
 4. är första handelsdag 14 maj 2020 på Nasdaq First North. Minsta teckningspost 600 units motsvarande 5 400 SEK. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Övrig information ISIN-kod för aktierna: SE0013774668 ISIN-kod för teckningsoptionerna: SE0013775665 Kortnamn på aktierna Nasdaq First.
 5. Utdelningsbeloppet i XACT Högutdelande har fastställts till totalt 5,20 SEK per andel. 2,60 SEK per andel i maj och 2,60 SEK per andel i september. XACT Högutdelande förändrar inte utdelningens storlek, utan som tidigare gäller målsättningen att dela ut 4% av fondandelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning
 6. IPO Waturu Västra Hamnen Corporate Finance var finansiell rådgivare till Waturu Holding A/S vid deras notering på Nasdaq First North Denmark. I samband med noteringen genomförde Waturu en nyemission uppgående till DKK 17.75 million
ES Groups erbjudande inför planerad notering kraftigt

Nyemission i Aegirbio AB på Onoterat - Aktie

Styrelsen för Inzile AB, hemmahörande i Västervik, har beslutat att genomföra en publik nyemission om cirka 45,1 miljoner kronor samt ansöka om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie 1 (TO1) vid Nasdaq First North. Bakgr Amnode är en industrikoncern. Koncernen består av ett flertal industribolag med vardera affärsinriktning. Amnode är helhetsleverantör och samarbetspartner till ett flertal aktörer inom OEM (Original Equipment Manufacturer) branschen, samt bland övriga industri- och VVS kunder Idag, den 8 mars 2021, inleds teckningstiden i Pharmiva AB (publ):s (Pharmiva) noteringsemission. Teckningstiden löper till och med den 19 mars 2021. Erbjudandet uppgår till 35 MSEK och genomförs i form av en unitemission där varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption Sedan 1997 har vi hjälpt våra kunder att göra vinstgivande aktieaffärer. Här hittar du färska aktietips, intervjuer, aktieanalyser och det senaste från aktiemarknaden

Nyemission i MilDef Group AB på Nasdaq Stockholm - Aktie

Undrar du vad ISK är för typ av sparande? Eller när du får pengarna vid en säljorder inom ISK? Läs våra frågor och svar om Investeringssparkontot Ristillverkaren Nordic Rice genomför en så kallad pre IPO-runda om högst 15 miljoner kronor, varav cirka 5 miljoner redan omfattas av teckningsförbindelser. Bolaget har förvärvat den enda fabriken i Sverige - och en av Nordens två - där råris förädlas Teckningsperioden avseende emission av units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner, i Pharmiva AB (publ) (Pharmiva eller Bolaget) inför notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq First North) avslutades den 19 mars 2021. Genom emissionen tillförs Pharmiva 35 miljoner kronor före emissionskostnader och.

Likviddag: Betalning samt anmälningssedel ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 20 april 2021 Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 25,00 SEK per aktie Beräknad likviddag är den 31 mars 2021. LMK Groups aktier kommer att handlas under kortnamnet LMKG och med ISIN-kod SE0015556873. och äger totalt cirka 19,3 procent pre-IPO. [4] Rocky Beans AB äger aktier dels direkt i Bolaget,. Likviddag: ÖVRIGT Kortnamn: ISIN-kod: FINANSIELL KALENDER Bokslutskommuniké för perioden 1 januari-31 december 2019 Delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2020 Delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2020 Delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2020 105 kr per aktie 20-27 november 2019 20-28 november 201

15 oktober 2020: Likviddag för allmänheten Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller investeringssparkonto och finns tillgängliga omkring den 15 oktober 2020. Handel redan den 13 oktober 2020 för kunder i Swedbank och sparbanke Styrelsen för Ferroamp Elektronik AB (publ), ett svenskt snabbväxande och prisbelönt företag inom avancerade energi- och effektoptimeringslösningar, har beslutat att genomföra en publik nyemission om 40 miljoner kronor samt ansöka om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Om erbjudandet på Nasdaq First North Premier: Anmälningsperiod: 14 - 21 oktober 2020 klockan 15.00 Erbjudandepris: Pris fastställs inom intervallet 13,4 - 16,1 SEK Antal aktier: Anmälan ska avse lägst 500 aktier Första handelsdag: 23 oktober 2020 Likviddag: 27 oktober 2020 Ticker på Nasdaq First North Premier: OFFHUS ISIN-kod: SE0014829644 Läs mer på www.offentligahus I enlighet med tidigare offentliggörande den 6 oktober 2020 har Offentliga Hus i Norden AB (publ) (Bolaget eller Offentliga Hus) framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om 550 miljoner kronor och en löptid om 3,5 år och likviddag den 12 oktober 2020 (de Nya Obligationerna). Bolaget har samtidigt offentliggjort att. Pharmiva AB (publ) är ett svenskt femtech-bolag (medicintekniskt bolag med fokus på kvinnohälsa) som utvecklar nya innovativa behandlingar för vaginal hälsa. Bolaget genomför nu en noteringsemission på 35 MSEK och avser efter denna transaktion noteras på Nasdaq First North Growth Market

Upsales Technology AB (publ) offentliggör - IPO

Preliminär tidplan Anmälningsperiod, 30 januari 2018-13 februari 2018 Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet, 16 februari 2018 Likviddag för avräkningsnotor, 20 februari 2018 Första dag för handel, 23 februari 2018 Anmälan Anmälan om önskan att teckna aktier i Erbjudandet ska ske genom; Elektronisk teckning med bank-ID på. Idag den 18 mars 2021 inleds teckningsperioden för teckning av aktier inför den planerade noteringen av aktierna i Trainimal AB (Trainimal eller Bolaget) på NGM Nordic SME (Nordic SME). Teckningsperioden löper fram till och med den 31 mars 2021. Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande f.. Likviddag 8 december 2015 Rådgivare Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner åt Stillfront i samband med Erbjudandet och DLA Nordic är legal rådgivare åt Stillfront. För ytterligare information, kontakta: Jörgen Larsson, VD, Stillfront Tel: +46 70 321 18 00 E-post: jorgen@stillfront.com Sten Wranne, CFO, Stillfron

Beräknad likviddag: 26 september 2014 Beräknad första dag för handel på First North: 29 september 2014 Datum för publicering av finansiell information: Delårsrapport tredje kvartalet 2014 1 januari - 30 september 2014: 21 oktober 2014 Bokslutskommuniké 2014 1 januari - 31 december 2014: 20 februari 2015 Årsstämma: 19 mars 201 * Beräknad likviddag i Erbjudandet är den 21 mars 2016. Gustaf Hagman och Robin Ramm-Ericson, grundare av LeoVegas, kommenterar: Det är inte ens fem år sedan den där vårkvällen när idén till mobilspelsbolaget LeoVegas föddes · Likviddag är den 23 september 2020 · Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 1 oktober 2020. Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser. Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB agerar legal rådgivare i samband med emissionen Isofol har ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Beräknad första handelsdag för Isofols aktier är den 4 april 2017 under kortnamnet ISOFOL och beräknad likviddag är den 6 april 2017 Viktig information. Informationen på denna del av webbplatsen avser noteringen av stamaktierna i Genova Property Group AB (publ) (Bolaget) på Nasdaq Stockholm samt erbjudandet att förvärva och teckna stamaktier i samband därmed. Åtkomst till denna information får inte lämnas till individer som är bosatta i vissa länder på grund av tillämpliga värdepapperslagar

Nyemission i Readly International AB på Nasdaq Stockholm

IPO - first North Premier Den 15 november 2018 offentliggjorde Jetpak Top Holding AB (publ) sin avsikt att notera Jetpak på Nasdaq First North. Den 26 november offentliggjordes prospektet. Instruktioner om hur man tecknar aktier finns tillgängligt i prospektet. För mer detaljer om den planerade noteringen, se nedan. Preliminär tidplan Anmälningsperiod för allmänheten i [ Likviddag: 21 oktober 2019 Första dag för handel på First North Premier: 22 oktober 2019 Kortnamn och ISIN-kod ISIN-kod: SE0012990646 Kortnamn (ticker) på First North Premier: TRG Finansiell kalender Delårsrapport Q3 2019: 20 november 2019 Bokslutskommuniké 2019: 20 februari 2020 Delårsrapport Q1 2020: 19 maj 202 SpectraCure AB (publ), som utvecklat ett unikt patenterat system för behandling av cancer har nu inlett teckningsperioden i en till ca 75% garanterad listningsemission om ca 23 miljoner kronor inför planerad listning i juni 2015 på Aktietorget. Bolagets teknik bygger på öv..

 • Engineering and asset management, KPMG.
 • Black Box movie.
 • Luno P2P withdrawal.
 • Vattenfall i Västerbotten.
 • Solstol Rusta.
 • RVO chat.
 • Exertis CapTech.
 • Capital gains Act Malta.
 • Scandinavian Biogas.
 • Fakta om skogen.
 • Fora se minPension.
 • Akelius krav på hyresgäst.
 • Fennia bilförsäkring.
 • Ryzen UK.
 • Best fitness tracker 2021.
 • Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.
 • One Hash Inc.
 • Bidrag synonym.
 • East Germany.
 • Restore wallet from seed.
 • Spin to Win app download.
 • Tingstad privatkund.
 • Enkeltrick neu.
 • TONK regeling aanvragen Den Haag.
 • Studentbostäder i Sverige AB Forum.
 • Vad är import och export.
 • Kommunal fastighetsavgift.
 • Dela kalender iPhone Outlook.
 • T mobile wifi instellen.
 • Excel import data from Web with password.
 • Hemorrhagic stroke.
 • Woordkraker Volkskrant vandaag 30 september.
 • Sudoku mix Volkskrant 394.
 • Robinhood money stolen.
 • What is NGC certified.
 • Best emulator for PUBG without graphics card.
 • Lysekil corona.
 • Unique Rotterdam.
 • Finanztest Bitcoin.
 • Bourse en ligne Maroc.
 • K Tipp schnupperabo.