Home

SpectraCure TO4

SpectraCure TO4. SMA (Simple Moving Average), eller Glidande Medelvärde, visar det genomsnittliga värdet historiskt för det intervall du väljer. Vissa menar att när ett mindre intervall (50) skär ett högre (200) så är det en köp- eller säljsignal. EMA (Exponential Moving Average), eller Exponentiellt Glidande Medelvärde, visar ett viktat medelvärde. SPEC TO4, SpectraCure AB TO4, (SE0014428868) 2 Mkt Cap indicates the market value of the selected share series admitted to trading on Nasdaq Nordic. Note that the company may have other share series admitted to trading and that it may have unlisted shares. For complete information, please visit the company's website Stockopedia rates SpectraCure AB (publ) as a Highly Speculative Sucker Stock . brokers rate it as a 'Strong Buy'. Click to view STO:SPEC TO4's StockRepor Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 ger under perioden 1 september 2021 till och med 30 september 2021 rätt att teckna en (1) ny aktie i SpectraCure till kurs 20,75 SEK per aktie. Uppdatering: SpectraCure har nu erhållit en toppgaranti syndikerad av G&W Fondkommission upp till 100 procent av emissionen om ca 140 Mkr, i tillägg till den tidigare garanterade nivån av transaktionen om ca 82,5 procent

SpectraCure TO4 (SPEC TO4) - Köp aktier Avanz

 1. Teckningsoptioner SPEC TO4 ISIN: SE0014428868 Teckningskursen för en (1) ny aktie är 20,75 SEK med stöd av två (2) teckningsoptioner (SPEC TO4) under september 2021. Sista handelsdag är den 28 september 2021
 2. SpectraCure TO4 med kortnamn SPEC TO4 ISIN-kod: SE0014428868 SpectraCure UR med kortnamn SPEC UR ISIN-kod: SE0014428843 SpectraCure BTU med kortnamn SPEC BTU ISIN-kod: SE0014428850 1.2 Namn och kontaktuppgifter SpectraCure AB för emittenten Gasverksgatan 1 222 29 Lund +46(0)46-16 20 70 www.spectracure.com info@spectracure.com Organisationsnummer: 556642-101
 3. Teckningsoption TO4: Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 ger under perioden 1-30 september 2021 rätt att teckna en (1) ny aktie i SpectraCure till kurs 20,75 SEK per aktie. Teckningsperiod: 5-23 juni 2020. Handel i uniträtter: 5-18 juni 2020. Emissionsgaranti: Teckningsförbindelser och garantiåtagande
 4. Aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per tio (10) befintliga aktier. 1 unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4. Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 ger under perioden 1 september 2021 till och med 30 september 2021 rätt att teckna en (1) ny aktie i SpectraCure till kurs 20,75 SEK per aktie. 201
 5. SpectraCure TO4 med kortnamn SPEC TO4 ISIN-kod: SE0014428868 SpectraCure UR med kortnamn SPEC UR ISIN-kod: SE0014428843 SpectraCure BTU med kortnamn SPEC BTU ISIN-kod: SE0014428850 1.2 Namn och kontaktuppgifter SpectraCure AB för emittenten Gasverksgatan 1 222 29 Lund +46(0)46-16 20 70 www.spectracure.co
 6. Warrants SPEC TO4. ISIN: SE0014428868. Every two (2) SPEC TO4 warrants provides the right to subscribe for 1 new share in SpectraCure AB at the subscription price of SEK 20,75. Subscription period: September 1-30, 2021. Last trading day: September 28, 2021

(SpectraCure eller Bolaget) företrädesemission av units om cirka 140 MSEK (Företrädesemissionen) är nu registrerad hos Bolagsverket. De nya aktierna och teckningsoptionerna av serie TO4 är för närvarande under omvandling från BTU:s och beräknas kunna levereras till depåer/VP-konton den 10 augusti 2020 Teckningskursen är 16 kronor per Unit, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4 (TO4). Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 ger under perioden 1 september 2021 till och med 30 september 2021 rätt att teckna en (1) ny aktie i SpectraCure till kurs 20,75 SEK per aktie

SpectraCure: Sista dag för handel med BTU och första handelsdag för TO4. SpectraCure. Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dagen för handel med BTU är 4 augusti 2020, varefter BTU kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO4 Aktieägare i SpectraCure har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per tio (10) befintliga aktier. Teckningskursen är 16 kronor per Unit, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4 (TO4) SpectraCure. Teckningsperiod: 5-23 juni 2020 Emissionsvolym: Cirka 140 Mkr Teckningskurs: 16 kr per unit Units: Varje unit innehåller en aktie och en teckningsoption av serie TO4 Teckningsoption TO4: Två teckningsoptioner av serie TO4 ger under perioden 1-30 september 2021 rätt att teckna en ny aktie i SpectraCure till kurs 20,75 SEK per akti Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i SpectraCure med 918 858 aktier till totalt 97 131 608 aktier, aktiekapitalet ökar med totalt 91 885,80 SEK till 9 713 160,80 SEK, samt antalet teckningsoptioner av serie TO4 ökar med 918 858 teckningsoptioner till totalt 9 665 471 teckningsoptioner (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket)

SpectraCure har nu erhållit en toppgaranti syndikerad av G&W Fondkommission upp till 100 procent av emissionen om ca 140 Mkr, vilket motsvarar högst 184 095 aktier och högst 184 095 teckningsoptioner av serie TO4, kommer att emitteras till dessa i form av garantiersättning SpectraCure är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är idag specialiserade inom forskning och utveckling av medicintekniska system som huvudsakligen används för behandling av prostatacancer

SPEC TO4, SpectraCure AB TO4, (SE0014428868) - Nasda

SPECTRACURE AB (PUBL) Share Price - SPEC TO4 Share Pric

Nyemission i SpectraCure AB på First North - Aktie

Aktiehistorik, SpectraCure AB . Övrigt; År. Information. 2020. Aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per tio (10) befintliga aktier. 1 unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4 Villkor: 1:10, kurs 16,00 SEK. För en (1) aktie i SpectraCure får du en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 16,00 SEK per unit. En unit består av en (1) ny aktie och en (1) ny teckningsoption av serie TO4. Uniträtterna kommer att [

SpectraCure AB:s (publ) 8 746 613 Units med teckningskurs 16 SEK, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4, visar att 6 049 285 Units, motsvarande cirka 69,2 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter SpectraCure aktie handlas på börsen i Sverige, på listan First North, och med tickern SPEC. Aktien har ett P/E-tal på -67.3 och P/S-tal på 67.9 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna 095 aktier och högst 184 095 teckningsoptioner av serie TO4, kommer att emitteras till dessa i form av garantiersättning. Garanternas ersättning kommer således inte att påverka den kontanta nettolikviden från företrädesemissionen. SpectraCure har tidigare erhållit teckningsförbindelser uppgående til

Aktien - SpectraCur

SpectraCure AB Skatteverke

SpectraCure: SpectraCure genomför företrädesemission av Units om cirka 140 MSEK före emissionskostnader i syfte att blan... SpectraCure AB. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNA Bolagsnytt Aktietorget intervjuar SpectraCure. 2015-06-01. Presentation SpectraCure 9 juni. 2015-04-20. SpiffX - utfall. 2015-03-24. Copperstone - Utfall. 2015-03-16. Kancera tillförs ca 18 MSEK genom inlösen av teckningsoption TO4 . 2020-10-01. Lumito har genomfört en riktad emission om cirka 45 MSEK samt emitterar och tilldelar. SpectraCure AB (publ) (SPEC TO4:STO) company profile with history, revenue, mergers & acquisitions, peer analysis, institutional shareholders and more

Spectracure genomför en ersättningsemission med garanter och finansiell rådgivare i samband med slutförd företrädesemission av units. Ersättningsemission är i form av en riktad nyemission av units till garanter och finansiell rådgivare, bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO4 An easy way to get SPECTRACURE AB TO4 real-time prices. View live SPEC_TO4 stock warrant chart, financials, and market news

Shares - SpectraCur

SpectraCure AB (publ) (SPEC TO4:STO) forecasts: consensus recommendations, research reports, share price forecasts, dividends, and earning history and estimates Inlösen av TO4 per den 30 september 2020, vilket var sista dagenmed lösenkurs 0,47 SEK, tillförde bolaget ca 17,8 MSEK genom teckning av37 790 849 aktier. Vid det tidigare teckningstillfället i junitecknades 47 209 803 aktier vilket tillförde bolaget ca 22,2 MSEK.Detta innebar att ca 95% av det totala antalet TO4 har utnyttjats för teckningav aktier och totalt tillfört Kancera ca 40 MSEK SpectraCure AB (publ): Årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. Publicerad: 2020-05-28 (Cision) SpectraCure: Kvartalsrapport för tiden 2020-01-01 till 2020-03-31. Publicerad: 2020-05-28 (Cision SpectraCure AB develops treatment planning and laser light dose management for cancer treatment. The Company has developed its software IDOSE, and medical laser devices for the treatment

SpectraCure är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är idag specialiserade inom forskning och utveckling av medicintekniska system som huvudsakligen används för behandling av prostatacancer. Cancer­­­behandlingarna utgår ifrån egenutvecklade system som avger laserljus­­källor och foto­reaktiva läkemedel, en behandlings­­metodik som vidare används för invärtes solida. Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 (Bolaget) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 maj 2020 kl. 10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Seuraa ja kommentoi arvopaperia SpectraCure TO4 Sharevillessä. Katso osakekurssi, lue kommentit ja keskustele SpectraCure AB (publ), VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90. Denna information är sådan information som SpectraCure AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13.30 den 26 juni, 2020 Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 ('Bolaget') kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 maj 2020 kl. 10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan..

Sista dag för handel med BTU och första handelsdag för TO4

Sista dagen för handel med BTU var 4 augusti 2020, varefter BTU omvandlades till aktier och teckningsoptioner av serie TO4. Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO4 var den 10 augusti 2020. Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning Köp aktier i SpectraCure TO4 - enkelt och billigt hos Shareville. Se aktiekurs, utveckling, kommentarer, bolagsfakta och köp till lägsta courtage SpectraCure TO4 -34,18% Nordnet Indexfond Sverige -0,75% SpectraCure AB. Köp. 8,91 SEK. SENAST-44,21% 3 mån-0,39% UTV. IDAG. Om aktien Kommentarer Handel Community. Spectracure genomför en ersättningsemission med garanter och finansiell rådgivare i samband med slutförd företrädesemission av units. ANNONS Ersättningsemission är i form av en riktad nyemission av units till garanter och finansiell rådgivare, bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO4 Styrelsen i SpectraCure AB fattade den 14 april 2015, Kancera tillförs ca 18 MSEK genom inlösen av teckningsoption TO4 . 2020-10-01. Lumito har genomfört en riktad emission om cirka 45 MSEK samt emitterar och tilldelar teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 2020-09-29

Forskningsbolaget Spectracure meddelar att bolagets pågående företrädesemission nu är garanterad till 100 procent. Det framgår av ett pressmeddelande. Bolaget har nu erhållit en toppgaranti syndikerad av G&W Fondkommission upp till 100 procent av emissionen om cirka 140 miljoner kronor, i tillägg till den tidigare garanterade nivån av transaktionen om cirka 82,5 procent Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen SpectraCure AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet Årsstämma) eller per e-post till adressen spectracure@lindahl.se.Röstformuläret kommer att. SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90. Se även www.spectracure.com (https://spectracure.se) SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola Villkor: 5:21, kurs 16,50 SEK. För en (1) aktie i Sprint Bioscience får du en (1) uniträtt. Tjugoen (21) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya units till kursen 16,50 SEK per unit. En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021 TO4. Uniträtterna kommer att [

Presentation SpectraCure 9 juni. 2015-04-20. SpiffX - utfall. 2015-03-24. Copperstone - Utfall. 2015-03-16. Småbolagsfrukost 16 mars. 2016-11-29. Presentationer från G&W Kancera tillförs ca 18 MSEK genom inlösen av teckningsoption TO4 . 2020-10-01. Lumito har genomfört en riktad emission om cirka 45 MSEK samt emitterar och tilldelar. SpectraCure har ansökt om ett nytt patent hos Euro-peiska patentverket. Patentet avser den tekniska lösning som används i bolagets nya generation av teckningsoptioner av serie TO4. Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO4 var den 10 augusti 2020. 3 Correction refers to terms marked in bold below.. At the request of SpectraCure AB new equity rights will be traded on First North Growth Market Premier as from Monday August 10, 2020.. This.

SpectraCure - G&

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som Interstitial Photodynamic Therapy, PDT. Denna behandlingsmetodik är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals Mantex AB: Insynspersoner och huvudägare avser nyttja teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO4) 27-04: Mantex AB: FlowScanner överträffar tidigare kommunicerade besparingar efter avslutad provperiod: 26-04: Mantex AB: Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO4) inleds i dag den 26 april 2021: 26-0 At the request of SpectraCure AB (publ) new equity rights will be traded on First North Growth Market Premier as from Monday August 10, 2020. Security name: SpectraCure AB TO4 ----- Shor

SpectraCure: Sista dag för handel med BTU och första

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel SpectraCure AB (publ) is a Sweden-based company, which is primarily engaged in the healthcare industry. The Company specializes in cancer treatment technology. The Company develops photodynamic therapeutics based on photosens itive materials activated by laser. The Company's method is called interstitial photodynamic therapy (PDT) Oasmia Scandion Oncology SpectraCure ExpreS2ion Biotechnologies meddelade att teckningsoptioner av serie TO4 tecknades till cirka 97,6 procent och att bolaget därmed erhåller cirka 39,0 Mkr. Läs mer. Double Bond Pharmaceutical International har offentliggjort memorandum inför företrädesemission

SpectraCure genomför företrädesemission av Units om cirka

Brighter AB (publ): Brighter receives SEK 21.7 million from exercise of TO4 warrants. Publicerad: 2020-09-15 (Cision) Brighter AB (publ): Brighter tillförs SEK 21,7 miljoner genom nyttjande av teckningsoptioner. Publicerad: 2020-09-15 (Cision Kancera meddelar att sista inlösen av utestående teckningsoptioner av TO4 tillför bolaget cirka 3,3 Mkr. Läs mer. Medivir utser Magnus Christensen som tillförordnad vd. Läs mer. FDA återupptar granskningen av AroCells 510(k) ansökan. Läs mer. VibroSense Dynamics tillförs cirka 6,8 Mkr till följd av inlösen av teckningsoptioner av. Sedan tidigare har SpectraCure kommenterat de goda resultaten från UCL Hospital, där 400 patienter med prostatacancer behandlats med samma teknik som bolaget utgår från. Nu utvecklar vd:n och tekniske chefen Johannes Swartling fördelarna med bolagets doseringssystem. Läs intervjun med vd:n och teknisk chef i SpectraCure SpectraCure AB (publ) is a Sweden-based company, which is primarily engaged in the healthcare industry. The Company specializes in cancer treatment technology. The Company develops photodynamic therapeutics based on photosensitive materials activated by laser. The Company's method is called interstitial photodynamic therapy (PDT)

MFN.se > SpectraCure > SpectraCure: Sista dag för handel ..

Brighter meddelar att idag inleds sista lösenperioden för Brighter TO4. Läs mer.. Lifecares Covid-19 antigentest för snabb virusdetektion har blivit godkänt för klinisk studie.Läs mer.. Calliditas Therapeutics utnämner Jonathan Schur till koncernjurist från och med den 1 oktober 2020.Läs mer.. Sectra meddelar att anförandet av bolagets vd till årsstämman 2020 nu är publicerat på. Companies below are listed on Nasdaq First North Growth Market. For viewing other markets or segments, please use the links in the right column

Källa SIX AB. SEB tar inte ansvar för riktigheten i dessa uppgifter SpectraCure : Sammanfattning. Annars sett till portföljen så har man något fallit igen, men sitter med rätt mycket löst kapital som inte är ute på börsmarknaden och jobbar! Mars månad har vart hitintills tuffaste månaden av vad 2018 erbjudit AUR TO4 tar slut under mars och februari har väl inte vart snäll till stamaktien.. företaget har effektiviserat och sålt lite kapital så kanske att det är på gång nu! alltså rent värdemässigt ? Fingerprint SpectraCure : Sammanfattning COMPANIES LISTED ON NASDAQ FIRST NORTH PREMIER Growth Market. Companies below are listed on Nasdaq First North Premier Growth Market. For viewing other markets or segments, please use the links in the right column Dessa heter TO4 B och TO5 B. För att som aktieägare kunna erhålla teckningsoptioner gratis av serie TO4 B måste du äga Terranetaktier den 5 maj 2021. Du kommer då att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO4 B för varje 37 aktier du äger. Totalt emitteras 7 159 817 teckningsoptioner av serie TO4 B till aktieägare i Terranet

 • NextCell forum.
 • Cubus loungewear.
 • Reddit popular.
 • Dogecoin bitstamp.
 • Biocider miljöpåverkan.
 • Fractal Gaming Group rapport.
 • Yuan Dynasty.
 • DNB kontakt.
 • Terra (LUNA Token price prediction).
 • What is the principle on which blockchain technology is based on.
 • Fok barbiegate 65.
 • Coop företag.
 • Dutching Calculator.
 • Personkrets 2 bedömning.
 • Köpa poolpaket.
 • Erste Bank Kreditkarte kündigen.
 • Handpenning hus ångerrätt.
 • PEA Bourse Direct.
 • Tyska börsen öppettider.
 • Address decoder purpose.
 • RUFS 2010.
 • Hydropool 19Ex.
 • Doktor.se omdöme.
 • Blank Stock Certificate.
 • Boku refund.
 • Diarium Länsstyrelsen Västra Götaland.
 • Binary testimony video.
 • Bias sorter enhypen.
 • Kräver beslut Korsord.
 • Telefonnummer Region Jönköping.
 • Audioguida Palazzo Pitti.
 • Kock jobb utomlands.
 • Göteborgs universitet hösttermin 2021.
 • Samsung History.
 • Volvo autonomous truck mining.
 • Glasberga Flashback.
 • Hus priser i Spanien.
 • 50 Euro free no deposit Casino.
 • När kommer ICA Buffé 2021.
 • Fidelity AMC probability chart.
 • Clubhouse privacy policy.